Procedūra : 2018/2994(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0215/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0215/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 27/03/2019 - 18.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0215/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 49k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par Komisijas 2018. gada 14. decembra deleģēto regulu, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā</Commission>


B8-0215/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2018. gada 14. decembra deleģēto regulu, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)08465),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK[1], un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu un 17. panta 5. punktu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas rezolūcijas priekšlikumu ,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu,

A. tā kā Komisijas deleģētās regulas 1. pantā ierosināts grozīt Regulas (ES) Nr. 515/2014 II pielikumu, to papildinot ar konkrētu darbību, kuras centrā ir “karsto punktu .. izveide, attīstīšana un darbība, tostarp tādu pakalpojumu sniegšana kā identifikācija, .. reģistrācija un pirmā uzņemšana”;

B. tā kā Komisijas deleģētā regula ierosina minētajā jaunajā konkrētajā darbībā iekļaut “kontrolētu centru” jēdzienu un tādējādi paredzēt finansējumu dalībvalstīm pakalpojumu sniegšanai šādos “kontrolētos centros”;

C. tā kā “kontrolētu centru” jēdziens ir strīdīgs jēdziens ar apšaubāmu likumību, kurš Savienības tiesībās nepastāv un kuru abi likumdevēji nav apstiprinājuši;

D. tā kā Parlaments uzskata, ka šādai vajadzībai finansējumu nedrīkstētu piešķirt, ja vien un kamēr šis jēdziens nav pienācīgi definēts piemērotā leģislatīvā aktā, kuru pieņēmuši abi likumdevēji un kurā detalizēti noteikts šāda jēdziena juridiskais pamats, daba, nolūks un mērķis,

1. izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

[1] OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. martsJuridisks paziņojums