<Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0220/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно заетостта и предпочитанието за европейски предприятия при обществените поръчки в Европа</Titre>


<Depute>Доминик Мартен</Depute>


B8‑0220/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно заетостта и предпочитанието за европейски предприятия при обществените поръчки в Европа

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 8 февруари 2019 г. обществената поръчка за трамваите във Варшава, Полша, бе дадена на азиатски доставчик[1];

Б. като има предвид, че закупуването на тези трамваи ще бъде отчасти финансирано от Европейския съюз, т.е. основно благодарение на данъците на германските, френските и италианските данъкоплатци от държавите членки с нетно финансово участие в европейския бюджет;

В. като има предвид, че това ще доведе до загубата на работни места за европейските индустриалци като Alstom, както и че в Европейския съюз има 17 милиона души, които търсят работа;

1. призовава за преразглеждане на договорите, така че предпочитанието за европейските предприятие при обществени поръчки в рамките на Европейския съюз да стане задължително, дотолкова доколкото производството в Европа е постижимо и е налице недостиг на работни места.

Последно осъвременяване: 4 април 2019 г.Правна информация