<Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0220/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o zaměstnanosti a upřednostňování evropských společností při zadávání veřejných zakázek v Evropě</Titre>


<Depute>Dominique Martin</Depute>


B8-0220/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti a upřednostňování evropských společností při zadávání veřejných zakázek v Evropě

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení týkajícím se tramvají ve Varšavě v Polsku zvítězil 8. února 2019 asijský (jihokorejský) dodavatel[1];

B. vzhledem k tomu, že nákup tramvají bude zčásti financován Evropskou unií, tudíž zejména z peněz německých, francouzských a italských daňových poplatníků, kteří jsou tzv. čistými přispěvateli do rozpočtu Unie;

C. vzhledem k tomu, že dochází k rozsáhlému propouštění v evropských průmyslových podnicích, jako je Alstom, a že je v Evropské unii 17 milionů uchazečů o zaměstnání;

1. žádá o to, aby byly znovu vyjednány evropské smlouvy s cílem stanovit povinnost upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek v Evropské unii evropské společnosti, pokud je výroba možná v Evropě a není dosaženo plné zaměstnanosti.

 

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění