<Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0220/2019</NoDocSe>
PDF 121kWORD 48k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>tööhõive ja Euroopa ettevõtete eelistamise kohta Euroopas korraldatavate riigihangete puhul</Titre>


<Depute>Dominique Martin</Depute>


B8‑0220/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tööhõive ja Euroopa ettevõtete eelistamise kohta Euroopas korraldatavate riigihangete puhul

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et 8. veebruaril 2019 võitis Poolas Varssavis korraldatud trammihanke Aasia (Lõuna-Korea) tarnija[1];

B. arvestades seejuures, et trammihanget rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu vahenditest, st peamiselt ELi eelarve netorahastajate Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia maksumaksjate maksudest;

C. arvestades, et need töökohad lähevad Euroopa tööstusettevõtete, näiteks Alstomi jaoks kaduma ning et Euroopa Liidus on 17 miljonit tööotsijat;

1. nõuab aluslepingute üle uute läbirääkimiste pidamist, et muuta Euroopa ettevõtete eelistamine Euroopa Liidus korraldatavate riigihangete puhul kohustuslikuks, tingimusel et tootmine on Euroopas võimalik ja puudub täielik tööhõive.

 

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusalane teave