<Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0220/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 48k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le fostaíocht agus leis an tosaíocht Eorpach don soláthar poiblí san Eoraip</Titre>


<Depute>Dominique Martin</Depute>


B8‑0220/2019

Tairiscint i gcomhair rúin maidir le fostaíocht agus leis an tosaíocht Eorpach don soláthar poiblí san Eoraip

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur éirigh le soláthróir Áiseach (an Chóiré Theas) sa phróiseas soláthair le haghaidh tramanna i Vársá, sa Pholainn, an 8 Feabhra 2019[1];

B. de bhrí, áfach, go mbeidh ceannach na dtramanna sin á mhaoiniú go páirteach ag an Aontas Eorpach, is é sin le rá, ag cáiníocóirí Gearmánacha, Francacha agus Iodálacha go príomha, ar glan-ranníocóirí le buiséad an Aontais iad.

C. de bhrí go gcaillfear, mar gheall air sin, an oiread sin post i monaróirí Eorpacha amhail Alstom agus go bhfuil 17 milliún cuardaitheoir poist san Aontas Eorpach;

1. á iarraidh go ndéanfar athchaibidlíocht ar na comhaontuithe chun é a dhéanamh éigeantach tús áite a thabhairt don Eoraip i bpróiseas an tsoláthair phoiblí laistigh den Aontas Eorpach, a fhad is gur féidir an táirgeadh a dhéanamh san Eoraip agus nach bhfuil lánfhostaíocht bainte amach inti.

 

An nuashonrú is déanaí: 2 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil