<Date>{21/03/2019}21.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0220/2019</NoDocSe>
PDF 110kWORD 48k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om sysselsättning och europeisk preferens för offentlig upphandling i Europa</Titre>


<Depute>Dominique Martin</Depute>


B8‑0220/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om sysselsättning och europeisk preferens för offentlig upphandling i Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En asiatisk (sydkoreansk) leverantör tilldelades kontraktet för spårvagnar i Warszawa, Polen, den 8 februari 2019[1].

B. Inköp av dessa spårvagnar kommer dock delvis att finansieras av EU, dvs. huvudsakligen av tyska, franska och italienska skattebetalare från medlemsstater som är nettobidragsgivare till EU:s budget.

C. Lika många arbetstillfällen går förlorade för de europeiska företagen som i fallet med Alstom och det finns 17 miljoner arbetssökande i EU.

1. Europaparlamentet begär att avtalen omförhandlas så att europeisk preferens blir obligatorisk för offentlig upphandling i EU, så länge det går att förlägga produktionen i Europa och det inte är full sysselsättning.

 

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande