Postupak : 2019/2670(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0223/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0223/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 53k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjave Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate”</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0223/2019

B8‑0223/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o nedavnom razvoju događaja u vezi sa skandalom „Dieselgate”

(2019/2670(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ[1],

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila[2],

 uzimajući u obzir mišljenje koje je 28. listopada 2015. dostavio Tehnički odbor – motorna vozila (TCMV) osnovan na temelju članka 40. stavka 1. Direktive 2007/46/EZ,

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2016/427 od 10. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6)[3],

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6)[4],

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2017/1151 оd 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008[5],

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004[6],

 uzimajući u obzir konačno izvješće Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru od 2. ožujka 2017.,

 uzimajući u obzir svoju Preporuku Vijeću i Komisiji od 4. travnja 2017. nakon istrage mjerenja emisija u automobilskom sektoru[7],

 uzimajući u obzir informativni dokument Europskog revizorskog suda od 7. veljače 2019. o odgovoru EU-a na skandal „Dieselgate”,

 uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

1. smatra da Uredba (EU) 2018/858 predstavlja znatno poboljšanje pravnog okvira u kojem je nastao skandal „Dieselgate” i da su zahvaljujući njoj vozila postala čišća i ekološki prihvatljivija te je vraćeno povjerenje potrošača;

2. napominje da se Uredbom (EU) 2018/858, Uredbom (EZ) br. 692/2008 i drugim povezanim zakonodavstvom uvode strože i realističnije metode ispitivanja za mjerenje onečišćujućih tvari, kao što su emisije dušikovih oksida (NOx) i CO2, osigurava viša kvaliteta i neovisnost ispitivanja vozila te omogućava poboljšani nadzor nad automobilima koji su već u prometu;

3. ipak konstatira da nova pravila iz Uredbe (EU) 2018/858 stupaju na snagu 1. rujna 2020. te da mnoga poboljšanja kvalitete, neovisnosti i nadzora nad homologacijom tipa vozila i tijelima za ispitivanje stoga još nisu stupila na snagu;

4. podsjeća da su se 28. listopada 2015. države članice dogovorile da će mjerenja stvarnih emisija dušikovih oksida tijekom vožnje od rujna 2017. biti obvezna za nove modele vozila, a od rujna 2019. za sva nova vozila;

5. podsjeća da je Komisija 1. lipnja 2017. za mjerenje emisija CO2 iz automobila i kombija te mjerenje njihove potrošnje goriva također uvela stroži i realističniji laboratorijski postupak ispitivanja: svjetski usklađen postupak testiranja za laka vozila (WLTP), koji je izrađen zajedno s Gospodarskom komisijom UN-a za Europu (UNECE) te koji je od rujna 2017. postao obvezan za sve nove modele automobila, a od rujna 2018. za sve nove automobile;

6. ističe da je regulatorni sustav EU-a prvi u svijetu uveo dva spomenuta komplementarna ispitivanja, čime se jamči da automobili koji se prodaju u EU-u stvaraju niske emisije i u laboratoriju i u stvarnim uvjetima na cesti te se suzbijaju prijevare pri ispitivanjima emisija vozila na cesti;

7. poziva Komisiju da nastavi smanjivati emisije NOx iz vozila u EU-u preispitivanjem faktora sukladnosti na godišnjoj razini i u skladu s tehnološkim razvojem, kako je predviđeno drugim paketom komitologije o stvarnim emisijama tijekom vožnje, kako bi se one što prije smanjile na vrijednost 1;

8. napominje, međutim, da utvrđivanje sve strožih ograničenja kada je riječ o prisutnosti onečišćujućih tvari štetnih za zdravlje u zraku samo po sebi nije učinkovita metoda za poboljšanje kvalitete zraka, što je vidljivo iz brojnih postupaka zbog povrede koji se vode pred Sudom Europske unije; napominje da učinkovita politika mora uključivati provedbu dugoročnih i integriranih planova za poboljšanje kvalitete zraka, koje treba poduprijeti prikladnim financijskim sredstvima;

9. uz određenu zabrinutost konstatira da su neke države članice ili njihova lokalna tijela uveli nerazmjerne mjere, kao što su zabrane starijih vozila s dizelskim motorom, koje vlasnicima takvih vozila uzrokuju svakodnevne poteškoće, dovode do smanjenja vrijednosti takvih vozila i znatnog povećanja broja starijih i visokoonečišćujućih vozila u državama članicama s niskim dohotkom;

10. naglašava da je prelazak na čišću i učinkovitiju mobilnost, uz savjetovanje s automobilskim sektorom, nužan da bi se poboljšala kvaliteta zraka i javno zdravlje, zaštitio naš okoliš i ojačala konkurentnost EU-a u globaliziranom svijetu;

11. poziva Komisiju da zajedno s državama članicama i ostalim dionicima nastaviti raditi na optimizaciji propisa o emisijama za buduća vozila te ubrzanju prelaska na čišću i održiviju mobilnost;

12. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

[1] SL L 151, 14.6.2018., str. 1.

[2] SL L 199, 28.7.2008., str. 1.

[3] SL L 82, 31.3.2016., str. 1.

[4] SL L 109, 26.4.2016., str. 1.

[5] SL L 175, 7.7.2017., str. 1.

[6] SL L 345, 27.12.2017., str. 1.

[7] SL C 298, 23.8.2018., str. 140.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena