Postup : 2019/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0225/2019

Předložené texty :

B8-0225/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0225/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o mimořádné situaci ve Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0225/2019

B8-0225/2019

Usnesení Evropského parlamentu o mimořádné situaci ve Venezuele

(2019/2628(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o prezidentských volbách ve Venezuele[1], usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích[2] a usnesení ze dne 25. října 2018[3] a ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele[4], které uznává pana Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta Venezuely,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 10. ledna 2019, 26. ledna 2019 a 24. února 2019,

 s ohledem na společné prohlášení členských států Organizace amerických států o Venezuele ze dne 24. ledna 2019,

 s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 25. února 2019,

 s ohledem na prohlášení o Venezuele, které dne 25. ledna 2019 vydala vysoká komisařka OSN pro lidská práva,

 s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Venezuela se potýká s hlubokou a bezprecedentní politickou, hospodářskou, institucionální, sociální a vícerozměrnou humanitární krizí, nedostatkem léků a potravin, masivním porušováním lidských práv, hyperinflací, politickým útlakem, korupcí a násilím; vzhledem k tomu, že se prudce zhoršily životní podmínky a 87 % obyvatelstva nyní žije v chudobě; vzhledem k tomu, že 78 % venezuelských dětí je ohroženo podvýživou; vzhledem k tomu, že 31 dětí z 1000 umírá do 5 let věku;

B. vzhledem k tomu, že dne 23. února 2019 Madurův de facto režim tvrdě odmítl a v některých případech zničil humanitární pomoc uskladněnou v Kolumbii a v Brazílii za použití vojenských a paravojenských sil; vzhledem k tomu, že v důsledku represí přišlo několik lidí o život, desítky osob utrpěly zranění a stovky byly zatčeny; vzhledem k tomu, že venezuelské vojenské operace ohrožují stabilitu regionu, zejména území sousední Kolumbie;

C. vzhledem k tomu, že masivní výpadek proudu zanechal většinu Venezuely více než 100 hodin bez elektřiny, což ještě zhoršilo již tak dramatickou situaci v oblasti zdravotní péče, kdy nemocnicím docházela pitná voda a jejich služby kolabovaly a kdy docházelo k rabování; vzhledem k tomu, že podle organizace Lékaři pro zdraví v nemocnicích kvůli výpadku elektřiny zemřelo nejméně 26 osob;

D. vzhledem k tomu, že k výpadkům proudu dochází v důsledku špatné správy, nedostatečné údržby a korupce Madurova režimu již řadu let;

E. vzhledem k tomu, že v únoru 2019 byla ze země vyhoštěna čtyřčlenná delegace skupiny Evropské lidové strany, která do Venezuely přijela na oficiální pozvání Národního shromáždění a prozatímního prezidenta Juana Guaidóa;

F. vzhledem k tomu, že dne 6. března 2019 venezuelská vláda nařídila německému velvyslanci, aby opustil zemi, když ho obvinila z toho, že se opakovaně vměšuje do vnitřních záležitostí; vzhledem k tomu, že také byli zatčeni někteří zahraniční a venezuelští novináři, bylo jim zabaveno pracovní vybavení a po svém propuštění byli vyhoštěni;

G. vzhledem k tomu, že Juan Guaidó jmenoval Ricarda Hausmanna zástupcem země v Meziamerické rozvojové bance (IDB) a Meziamerické investiční korporaci (IIC);

1. potvrzuje, že uznává Juana Guaidóa legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela; vyjadřuje plnou podporu jeho plánům, zejména ukončení uzurpace, vytvoření národní přechodné vlády a uspořádání předčasné prezidentské volby; vyzývá členské státy, které jej dosud neuznaly, aby tak neprodleně učinily;

2. znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad nastalou krizí, která zásadním způsobem poškozuje životy Venezuelanů;

3. opětovně vyzývá k plnému uznání zástupců diplomatických sborů v EU a členských státech jmenovaných legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela Juanem Guaidóem;

4. odsuzuje kruté represe a násilí, jež si vyžádaly oběti na životech a na zdraví; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí;

5. odmítá zneužívání práva a brutální represe bezpečnostními složkami, které zabránily dodávkám humanitární pomoci; odsuzuje používání nelegálních ozbrojených skupin k napadání a zastrašování civilních obyvatel a poslanců, kteří se zapojili do distribuce pomoci;

6. ostře odsuzuje pronásledování, zadržování a vyhoštění několika novinářů, kteří se zabývají lidskoprávní situací ve Venezuele;

7. znovu opakuje, že jediným řešením pro tuto zemi jsou svobodné, transparentní a věrohodné prezidentské volby na základě pevně stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

8. uznává úsilí zemí Limské skupiny jako regionálního mechanismu, který se snaží nalézt demokratické řešení této krize pod vedením legitimního prozatímního prezidenta Venezuely Juana Guaidóa;

9. upozorňuje na vyostřování migrační krize v celém regionu a oceňuje úsilí a solidaritu sousedních zemí, zejména Kolumbie; žádá Komisi, aby s těmito zeměmi nadále spolupracovala, a to nejen prostřednictvím poskytování humanitární pomoci, ale také poskytnutím více zdrojů a prostřednictvím rozvojové politiky;

10. požaduje další sankce zacílené na nezákonný majetek státních orgánů v zahraničí a na osoby zodpovědné za porušování lidských práv a represe; domnívá se, že orgány EU musí následně omezit pohyb těchto osob a jejich nejbližší rodiny a zmrazit jejich majetek a víza;

11. vyjadřuje politování nad tím, že kontaktní skupina dosud nedosáhla hmatatelných výsledků; připomíná, že jejím jediným účelem by mělo být vytvoření nezbytných podmínek pro uspořádání předčasné prezidentské volby;

12. vyzývá členské státy, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a země regionu, aby zvážily možnost zřízení mezinárodní dárcovské konference s cílem poskytnout rozsáhlou finanční pomoc na obnovu a přechod k demokracii;

13. odsuzuje vliv kubánského režimu ve Venezuele, který prostřednictvím svých agentů přispívá k destabilizaci demokracie a k rostoucím politickým represím proti opozici; žádá, aby byly zváženy sankce za tuto intervenci v rámci dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění