Procedūra : 2019/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0225/2019

Pateikti tekstai :

B8-0225/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0225/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl nepaprastosios padėties Venesueloje</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0225/2019

B8‑0225/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl nepaprastosios padėties Venesueloje

(2019/2628(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl prezidento rinkimų Venesueloje[1], 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir jos pasienyje[2] ir 2018 m. spalio 25 d.[3] bei 2019 m. sausio 31 d. rezoliucijas dėl padėties Venesueloje[4]; pastarojoje rezoliucijoje J. Guaidó pripažįstamas teisėtu laikinuoju Venesuelos prezidentu,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) 2019 m. sausio 10 d., 2019 m. sausio 26 d. ir 2019 m. vasario 24 d. pareiškimus,

 atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (OAS) valstybių narių 2019 m. sausio 24 d. bendrą pareiškimą dėl Venesuelos,

 atsižvelgdamas į Limos grupės 2019 m. vasario 25 d. pareiškimą,

 atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2019 m. sausio 25 d. pareiškimą dėl Venesuelos,

 atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Venesuela yra apimta didelės ir precedento neturinčios politinės, ekonominės, institucinės, socialinės ir daugiaaspektės humanitarinės krizės, trūksta vaistų ir maisto, yra susidariusi masinių žmogaus teisių pažeidimų, hiperinfliacijos, politinės priespaudos, korupcijos ir smurto padėtis; kadangi labai pablogėjo gyvenimo sąlygos ir dabar 87 proc. gyventojų gyvena skurde; kadangi 78 proc. Venesuelos vaikų kyla mitybos nepakankamumo rizika; kadangi 31 vaikas iš 1 000 miršta nesulaukęs 5 metų amžiaus;

B. kadangi 2019 m. vasario 23 d. N. Maduro de facto režimas griežtai atsisakė priimti Kolumbijoje ir Brazilijoje laikomą humanitarinę pagalbą ir kai kuriais atvejais ją sunaikino, naudodamas karines ir sukarintas pajėgas; kadangi dėl represijų žuvo keli žmonės, buvo sužeista dešimtys žmonių, o šimtai areštuota; kadangi Venesuelos karinės operacijos kelia pavojų regiono stabilumui, visų pirma kaimyninės Kolumbijos teritorijoje;

C. kadangi plačiu mastu nutraukus energijos tiekimą didelė Venesuelos dalis daugiau nei 100 valandų buvo be elektros energijos, o tai dar labiau pablogino ir taip dramatišką krizę sveikatos priežiūros srityje – ligoninės nebeturėjo geriamojo vandens, nebegalėjo teikti savo paslaugų ir jose buvo plėšikaujama; kadangi, organizacijos „Gydytojai už sveikatą“ duomenimis, ligoninėse dėl elektros energijos trūkumo mirė mažiausiai 26 žmonės;

D. kadangi elektros energijos tiekimas nutraukiamas jau daugelį metų ir yra tiesioginė Nicoláso Maduro režimo netinkamo valdymo, techninės priežiūros stokos ir korupcijos pasekmė;

E. kadangi 2019 m. vasario mėn. keturių Europos liaudies partijos (PPE) frakcijos narių delegacija, kurią oficialiai pakvietė Nacionalinė Asamblėja ir laikinasis Prezidentas Juan Guaidó, buvo išvaryta iš šalies;

F. kadangi 2019 m. kovo 6 d. Venesuelos vyriausybė įsakė Vokietijos ambasadoriui palikti šalį, apkaltinusi jį nuolatiniu kišimusi į šalies vidaus reikalus; kadangi, be to, areštuoti keli užsienio ir vietos žurnalistai, jų žiniasklaidos įranga konfiskuota, o po jų paleidimo jie buvo išvaryti;

G. kadangi Juan Guaidó paskyrė Ricardo Hausmanną šalies atstovu Amerikos valstybių plėtros banke (IDB) ir Amerikos valstybių investicijų korporacijoje (IIC);

1. patvirtina pripažįstantis Juaną Guaidó teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu; reiškia visapusišką pritarimą jo veiksmų planui, t. y. uzurpavimo nutraukimui, nacionalinės pereinamojo laikotarpio vyriausybės suformavimui ir skubių prezidento rinkimų surengimui; ragina valstybes nares, kurios jo dar nepripažino, skubiai tai padaryti;

2. pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl itin sunkios ekstremaliosios situacijos, dėl kurios Venesuelos gyventojams daroma labai didelė žala;

3. pakartoja savo raginimą ambasadoriais visapusiškai pripažinti teisėto laikinojo Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidento Juano Guaidó paskirtus diplomatinius atstovus ES ir jos valstybėse narėse;

4. griežtai smerkia žiaurias represijas ir smurtą, dėl kurių žuvo ir sužalota žmonių; solidarizuojasi su Venesuelos žmonėmis ir reiškia nuoširdžią užuojautą jų šeimoms ir draugams;

5. smerkia teisėsaugos institucijų piktnaudžiavimą ir brutalias saugumo įstaigų, kurios neleido į šalį perduoti humanitarinės pagalbos, represijas; smerkia nereguliariųjų ginkluotų grupuočių naudojimą civiliams gyventojams ir teisės aktų leidėjams, kurie sutelkė pajėgas, kad suteiktų pagalbą, pulti ir įbauginti;

6. smerkia keleto žurnalistų, informuojančių apie žmogaus teisių padėtį Venesueloje, bauginimą, sulaikymą ir išsiuntimą;

7. pakartoja, kad vienintelis sprendimas šaliai yra laisvi, skaidrūs ir patikimi prezidento rinkimai, grindžiami nustatytu tvarkaraščiu, sąžiningomis sąlygomis visiems dalyviams, skaidrumu ir patikimų tarptautinių stebėtojų dalyvavimu;

8. pripažįsta Limos grupės valstybių pastangas – tai regioninis mechanizmas, siekiantis demokratinio krizės sprendimo vadovaujant teisėtam laikinajam Venesuelos Prezidentui Juanui Guaidó;

9. atkreipia dėmesį į išaugusią migracijos krizę visame regione ir giria kaimynines šalis, ypač Kolumbiją, už jų pastangas ir parodytą solidarumą; prašo Komisijos ir toliau bendradarbiauti su šiomis šalimis ne tik teikiant humanitarinę pagalbą, bet ir suteikiant daugiau išteklių bei įgyvendinant vystymosi politiką;

10. ragina taikyti papildomas sankcijas, nukreiptas prieš neteisėtų valstybės institucijų turtą užsienyje ir asmenis, atsakingus už žmogaus teisių pažeidimus bei represijas; laikosi nuomonės, kad ES valdžios institucijos turi dėl to riboti šių asmenų ir jų artimiausių giminaičių judėjimą ir įšaldyti jų turtą bei vizas;

11. apgailestauja dėl to, kad ryšių grupė iki šiol nepasiekė jokių apčiuopiamų rezultatų; primena, kad jos vienintelis tikslas turėtų būti sąlygų, kurių reikia siekiant surengti skubius prezidento rinkimus, sukūrimas;

12. ragina valstybes nares, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bei regiono šalis išnagrinėti galimybę įsteigti tarptautinę paramos teikėjų konferenciją siekiant suteikti plataus masto finansinę paramą rekonstrukcijos ir perėjimo prie demokratijos tikslu;

13. smerkia Kubos režimo įtaką Venesueloje, nes jis, pasitelkęs savo agentus, prisidėjo prie demokratijos destabilizavimo ir vis didėjančių prieš opoziciją nukreiptų politinių represijų; ragina apsvarstyti atpildą už šią intervenciją ES ir Kubos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarime;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

[4] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas