Postup : 2019/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0226/2019

Predkladané texty :

B8-0226/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0226/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 59k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o núdzovej situácii vo Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0226/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovej situácii vo Venezuele

(2019/2628(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele[1], z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele[2], z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele[3], z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele[4], z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele[5], z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele[6], z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele[7], z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou[8], z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele[9] a z 31. januára 2019 o situácii vo Venezuele[10],

 so zreteľom na mandát medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu, ktorý generálny tajomník Rady schválil 30. januára 2019,

 so zreteľom na pripomienky vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Federicy Mogheriniovej zo 7. februára 2019, ktoré odzneli na tlačovej konferencii po prvom úvodnom zasadnutí medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu,

 so zreteľom na pripomienky k situácii vo Venezuele, ktoré komisár zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica predniesol 12. marca 2019 v mene vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Federicy Mogheriniovej,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu o najnovšom vývoji vo Venezuele z 21. marca 2019,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1656 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vo Venezuele[11] a ktorým sa do 14. novembra 2019 obnovujú v súčasnosti platné cielené reštriktívne opatrenia,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

 so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

 so zreteľom na ústavu Venezuely,

 so zreteľom na správu venezuelského národného zhromaždenia o udalostiach, ktoré sa odohrali na venezuelskej hranici počas pokusu priviesť humanitárnu pomoc do krajiny[12],

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuelu opúšťa stále viac obyvateľov z rôznych dôvodov, medzi ktoré patria neistota a násilie, porušovanie ľudských práv a zhoršenie situácie v oblasti právneho štátu, nedostatok potravín a liekov alebo nedostatočný prístup k základným sociálnym službám, strata príjmu a zvyšovanie miery chudoby;

B. keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) trpí 87 % populácie Venezuely chudobou, pričom 61,2 % trpí extrémnou chudobou; keďže z celonárodnej štúdie, ktorú v roku 2018 realizovali tri prestížne venezuelské univerzity, vyplýva, že 80 % venezuelských domácností trpelo nedostatkom potravín a že v roku 2017 každý z respondentov zaznamenal v priemere 11-kilogramový úbytok na váhe;

C. keďže po výzve dočasného prezidenta Juana Guaidóa 23. februára sa USA pokúsili dopraviť do Venezuely cez jej hranice s Kolumbiou a Venezuelou humanitárnu pomoc v hodnote 20 miliónov USD, ale tento pokus nakoniec skončil neúspechom; keďže venezuelská vláda uzatvorila svoje hranice so susednými krajinami 48 hodín pred uvedenou intervenciou; keďže Venezuela zablokovala aj morské cesty medzi svojím územím a blízko ležiacim holandským karibským ostrovom Curaçao, kde bola tiež uskladnená humanitárna pomoc; keďže Medzinárodný výbor Červeného kríža a Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v spoločnom vyhlásení uviedli, že nemohli zasiahnuť, pričom sa odvolali na svoje „základné zásady nestrannosti, neutrality a nezávislosti“;

D. keďže 28. januára 2019 USA schválili nový súbor sankcií proti spoločnosti Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA); keďže do 28. apríla 2019 sa občanom USA povoľuje zapájať sa do všetkých transakcií a činností súvisiacich s nákupom a dovozom ropy a ropných produktov spoločnosti PdVSA; keďže po skončení 90-dňového obdobia na prispôsobenie občania USA nebudú môcť priamo či nepriamo nakupovať ropu alebo ropné produkty od spoločnosti PdVAS alebo iných subjektov, ktoré táto spoločnosť vlastní, pokiaľ nebudú mať povolenie Úradu na kontrolu zahraničných aktív (OFAC); keďže pred týmito udalosťami smerovalo do USA asi 40 % exportu Venezuely a táto krajina bola najväčším v hotovosti platiacim zákazníkom spoločnosti PdVSA a kľúčovým zdrojom výrobných vstupov; keďže 31. januára 2019 osobitný spravodajca OSN pre negatívny vplyv jednostranných nátlakových opatrení v súvislosti s Venezuelou uviedol, že „cieľom nátlaku, či už vojenského alebo hospodárskeho, nikdy nesmie byť zmena vo vláde suverénneho štátu a že zavedenie sankcií vonkajšími mocnosťami na zvrhnutie zvolenej vlády je v rozpore so všetkými normami medzinárodného práva“[13];

E. keďže celoštátny výpadok elektrickej energie, ku ktorému došlo 7. marca 2019, spôsobil chaos v celej krajine, paralyzoval letiská a nemocnice a popri prerušení dodávok vody spôsobil výpadok telefonických a internetových služieb; keďže podľa obchodnej komory v Maracaibo bolo počas nepokojov vyrabovaných približne 500 podnikov a nespočetné množstvo ľudí bolo zranených pri stretoch medzi rabujúcimi osobami, pracovníkmi ochranky, členmi gangov a bezpečnostnými silami;

F. keďže výpadok elektrickej energie zhoršil zdravotnícku infraštruktúru krajiny a ohrozil verejné zdravie a bezpečnosť jej obyvateľov; keďže nedostatočné dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu, prerušenie poskytovania základných služieb v zdravotníckych zariadeniach a vysťahovanie zdravotníckych pracovníkov viedli k postupnému znižovaniu operačnej kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti;

G. keďže je ťažké vyčísliť vplyv tejto krízy na verejné zdravie, lebo venezuelské ministerstvo zdravotníctva zastavilo v roku 2016 zverejňovanie kľúčových štatistík verejného zdravia; keďže rokoch 2012 až 2016 sa úmrtnosť detí zvýšila o 63 % a úmrtnosť matiek sa viac ako zdvojnásobila; keďže od roku 2016 sa v celom regióne rozšírili ohniská chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ako sú osýpky a záškrt; keďže v rokoch 2016 až 2017 dosiahla Venezuela najvyšší nárast počtu prípadov malárie vo svete a miera výskytu tuberkulózy v krajine bola v roku 2015 najvyššia za uplynulých 40 rokov; keďže v rokoch 2017 až 2018 bola u väčšiny pacientov nakazených vírusom HIV prerušená liečba pre nedostatok liekov[14];

H. keďže vypuknutie a šírenie epidémií infekčných chorôb, ktoré súvisia so zhoršovaním základných verejných zdravotníckych služieb, ohrozujú zdravie krajiny a regiónu, v ktorom prebýva 90 % z 3 miliónov venezuelských migrantov, ktorí v roku 2015 opustili krajinu; keďže vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) očakáva, že počet migrantov v prípade pokračovanie tejto situácie dosiahne do konca roka 2019 5 miliónov;

I. keďže 18. februára 2019 bol trom poslancom Európskeho parlamentu za skupinu PPE odopretý vstup do krajiny; keďže 7. marca 2019 bol nemecký veľvyslanec vo Venezuele vyzvaný, aby do 48 hodín opustil krajinu;

J. keďže 31. januára 2019 Európska rada rozhodla o vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu; keďže v mandáte tejto skupiny je uvedené, že jej cieľom je „v rámci obmedzeného časového rámca 90 dní podporovať spoločné porozumenie a koordinovanejší prístup kľúčových medzinárodných aktérov k situácii vo Venezuele s cieľom dosiahnuť mierové a demokratické riešenie súčasnej krízy [...] usporiadaním nových volieb so všetkými zárukami pre slobodný a spravodlivý volebný proces, na ktorý budú dohliadať nezávislí medzinárodní pozorovatelia; cieľom nie je byť sprostredkovateľom, ale podporovať politickú dynamiku, ktorú skupina potom môže ďalej dopĺňať a upevňovať“;

K. keďže EÚ je naďalej presvedčená o tom, že jediným udržateľným východiskom z venezuelskej krízy je mierové, demokratické a politické riešenie, a spolupracuje s medzinárodnými a regionálnymi partnermi prostredníctvom medzinárodnej kontaktnej skupiny; keďže doterajšie pokusy o vyriešenie krízy cestou rokovaní a dialógu nepriniesli hmatateľné výsledky;

L. keďže na rozdiel od Limskej skupiny alebo mechanizmu z Montevidea je medzinárodná kontaktná skupina jedinou existujúcou politickou iniciatívou, ktorá má prístup ku všetkým rôznym zainteresovaným aktérom vo Venezuele, tak v regióne, ako aj v medzinárodnom spoločenstve; keďže táto skupina sa teraz usiluje o vytvorenie „pracovnej skupiny pre vykonávanie medzinárodnej pomoci“ pôsobiacej pod vedením OSN s cieľom zaručiť poskytovanie humanitárnej pomoci špecializovanými orgánmi v súlade s medzinárodnými zásadami a pri uplatnení prísneho prístupu založeného na potrebách; keďže cieľom je zabezpečiť a rozšíriť priestor na poskytovanie neutrálnej a nestrannej pomoci osobám v núdzi podľa medzinárodne dohodnutých zásad;

M. keďže medzinárodná kontaktná skupina vytvorila aj „pracovnú skupinu pre voľby“, ktorej pomáhajú odborníci na voľby; keďže na uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb je v prvom rade potrebné, aby boli vymenovaní noví členovia venezuelských inštitúcií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri dohľade nad voľbami, najmä národnej volebnej rady a najvyššieho súdu, ako aj iných potenciálnych inštitúcií, ako je generálny úrad pre kontrolu; keďže ďalší kľúčový aspekt by spočíval v prinavrátení práva všetkých vedúcich politických predstaviteľov a strán kandidovať vo voľbách a zapojiť sa do nich;

N. keďže v uplynulých dňoch venezuelské bezpečnostné sily zadržali niekoľko členov kabinetu dočasného prezidenta Juana Guaidóa vrátane členov jeho rodiny v snahe o oslabenie jeho politického prostredia; keďže 21. marca 2019 venezuelské bezpečnostné sily zadržali Roberta Marreroa, vedúceho kabinetu Juana Guaidóa, a násilne vstúpili do obydlia Sergia Vergaru, člena Národného zhromaždenia za štát Táchira, pričom nerešpektovali jeho poslaneckú imunitu;

1. vyjadruje svoju solidaritu a plnú podporu obyvateľom Venezuely, ktorí trpia v dôsledku závažnej humanitárnej a politickej krízy;

2. pripomína svoje predchádzajúce stanovisko spočívajúce v kategorickom odmietaní akýchkoľvek návrhov alebo pokusov o vyriešenie krízy, ktoré by mohli zahŕňať použitie násilia alebo vojenský zásah; opätovne potvrdzuje svoj predchádzajúci postoj, že mierové, demokratické a inkluzívne riešenie je jediným udržateľným východiskom zo súčasnej patovej politickej situácie a vážnej sociálnej a humanitárnej krízy, ktorú vyvolala;

3. opätovne vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu, ktoré je legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať vrátane výsad a bezpečnosti jeho členov; pripomína uznanie a rešpektovanie ústavnej úlohy národného zhromaždenia; podporuje žiadosť Medziamerickej komisie pre ľudské práva o prijatie preventívnych opatrení na ochranu členov zhromaždenia;

4. požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb zadržiavaných na základe toho, že sú príbuznými dočasného prezidenta Juana Guaidóa alebo členmi jeho tímu: pripomína svoje predchádzajúce výzvy adresované venezuelskej vláde, aby okamžite ukončila represie voči vedúcim politickým činiteľom, novinárom a členom opozície;

5. požaduje, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) naďalej spolupracovala s opozíciou, vládou a medzinárodnými a regionálnymi aktérmi prostredníctvom medzinárodnej kontaktnej skupiny a aby sa snažila o splnenie dvoch hlavných cieľov: po prvé podpora doručenia humanitárnej pomoci Venezuele v súlade s medzinárodne dohodnutými zásadami a po druhé dosiahnutie spoločného porozumenia medzi hlavnými aktérmi, čo sa týka faktorov, ktoré umožňujú mierové vyriešenie krízy, a spôsobov, akými môže krajina dospieť k mierovému a demokratickému riešeniu cestou nových a dôveryhodných prezidentských volieb;

6. vyzýva ESVČ, aby aktívne presadzovala dohodu o poskytovaní humanitárnej pomoci a zabezpečila, že sa táto pomoc bude dodávať prostredníctvom OSN v súlade s medzinárodne dohodnutými zásadami; vyjadruje podporu „pracovnej skupine pre vykonávanie medzinárodnej pomoci“ a pripomína svoje predchádzajúce výzvy na bezodkladné zabezpečenie poskytovania humanitárnej pomoci krajine, aby sa zmiernilo utrpenie obyvateľstva; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vynaložili maximálne úsilie o zabezpečenie toho, aby sa pomoc EÚ poskytovala na mieste, a odsudzuje venezuelskú vládu za to, že nepovolila vstup pomoci do krajiny napriek potrebám obyvateľstva;

7. odporúča, aby ESVČ zamerala svoje snahy na dosiahnutie čo najväčšej podpory pre krajiny regiónu a usilovala sa o aktívnu účasť OSN vždy, keď pôjde o humanitárnu pomoc a politické dohody, ktorými sa má vyriešiť kríza vo Venezuele;

8. uznáva kľúčovú úlohu, ktorú v minulosti zohrali kubánske orgány vo vzťahu k regionálnym krízam, a vyzýva ESVČ, aby spoločne s Kubou preskúmala možnosti na dosiahnutie mierového a demokratického riešenia krízy prostredníctvom rokovaní;

9. podporuje činnosť „pracovnej skupiny pre voľby“ medzinárodnej kontaktnej skupiny a vyzýva všetky strany, aby spolupracovali na vypracovaní opatrení v oblasti budovania dôvery, ako je prepustenie politických väzňov, zrušenie zákazu uplatňovaného na opozičných politikov a zriadenie vyváženej národnej volebnej rady; očakáva, že keď nastanú priaznivé podmienky a vytvorí sa priestor na politické, demokratické a mierové riešenie krízy, potom by sa malo pristúpiť k procesu mediácie v záujme nastolenia politického dialógu medzi Venezuelčanmi, čo predstavuje jediné možné riešenie krízy;

10. vyzýva venezuelské orgány na začatie vyšetrovania udalostí, ku ktorým došlo 23. a 24. februára 2019, aby objasnili, kto nesie zodpovednosť za údajné obete z radov pemónskej komunity pôvodného obyvateľstva; podporuje žiadosť národného zhromaždenia adresovanú Medziamerickej komisii pre ľudské práva, aby prijala preventívne opatrenia na ochranu členov pemónskej komunity pôvodného obyvateľstva;

11. oceňuje prácu, ktorú vykonali medzinárodné organizácie, občianske platformy a zdravotnícki pracovníci pri zabezpečení podpory zameranej na zmiernenie situácie; podporuje žiadosť národného zhromaždenia adresovanú Medziamerickej komisii pre ľudské práva, aby prijala preventívne opatrenia na ochranu zdravotníckych pracovníkov, a pripomína venezuelskej vláde, že by mala chrániť humanitárne organizácie a ich zamestnancov v teréne;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

[2] Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

[3] Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

[4] Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

[5] Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

[6] Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 61.

[7] Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[8] Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[9] Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[10] Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.

[11] Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 10.

[12] Venezuelská bolívarovská republika, 2019, „Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria“ (https://comunidadenmovimiento.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf).

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie