Процедура : 2019/2628(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0227/2019

Внесени текстове :

B8-0227/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 156kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно извънредната ситуация във Венесуела</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Резолюция на Европейския парламент относно извънредната ситуация във Венесуела

(2019/2628(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално тези от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела[1], от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия[2], от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела[3], както и от 31 януари 2019 г. относно положението във Венесуела[4],

 като взе предвид декларацията от 24 февруари 2019 г. на върховния представител от името на ЕС относно последните събития във Венесуела,

 като взе предвид декларацията от 26 януари 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно положението във Венесуела,

 като взе предвид декларацията от 10 януари 2019 г. на ЗП/ВП от името на ЕС относно новия мандат на президента Мадуро,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че вследствие на политическа криза, понастоящем Венесуела е изправена пред безпрецедентна многоаспектна криза, която оказва въздействие на все по-голям брой венесуелски граждани;

Б. като има предвид, че според Върховния комисар на ООН за бежанците над 3 милиона венесуелски граждани са напуснали страната от 2014 г. насам; като има предвид, че масовото изселване на хора от Венесуела до голяма степен беше предизвикано от хуманитарна криза, но че бягството на много венесуелски граждани се дължеше на репресии от страна на правителството, довели до хиляди произволни арести, съдебно преследване на стотици цивилни лица от страна на военните съдилища, изтезания и други форми на малтретиране на задържани лица;

В. като има предвид, че гражданите на Венесуела са изправени пред сериозен недостиг на лекарства, медицински материали и храни, което сериозно нарушава техните права на здраве и храна и води до повишени нива на майчината и детската смъртност, рязко увеличаване на инфекциозните болести и високи равнища на продоволствена несигурност и недохранване сред децата;

Г. като има предвид, че отказът на режима да признае международната хуманитарна извънредна ситуация доведе миналия месец до ескалация на напрежението; като има предвид, че са налице обезпокоителни сведения за размирици, актове на насилие и нарастващ брой жертви, по-специално в граничните райони;

Д. като има предвид, че прекъсването на електроснабдяването в национален мащаб в началото на март допринесе за допълнително влошаване на положението със здравните услуги и доставките на храна и чиста вода;

Е. като има предвид, че на 21 март 2019 г. маскирани агенти на разузнаването арестуваха Роберто Мареро, ключов помощник и началник на канцеларията на временния президент на Венесуела, Хуан Гуайдо; като има предвид, че Мареро е обвинен в планиране на „актове на саботаж“ срещу длъжностни лица и в тероризъм;

Ж. като има предвид, че германският журналист Били Сикс предполагаемо е бил арестуван в средата на ноември 2018 г. и държан във военен затвор по обвинения в шпионаж, бунтовническа дейност и нарушаване на зони за сигурност; като има предвид, че той беше освободен при определени условия на 15 март 2019 г. и му беше разрешено да напусне страната; като има предвид, че само през 2019 г. са били задържани най-малко 19 журналисти; като има предвид, че на 15 март 2019 г. беше съобщено, че Томаш Сурдел, кореспондент на полския вестник „Газета виборча“ във Венесуела, е бил брутално нападнат, докато е управлявал автомобила си в Каракас, предполагаемо от специалните сили на националната полиция на Венесуела;

З. като има предвид, че на 6 март 2019 г. правителството на Венесуела нареди на посланика на Германия да напусне страната, като го обвини в повтарящи се актове на намеса във вътрешните работи;

И. като има предвид, че международните и регионалните партньори, включително ЕС, са се ангажирали да помогнат за създаването на условия за мирен, надежден и приобщаващ политически процес сред всички съответни участници във Венесуела;

Й. като има предвид, че ЕС многократно призовава за възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела чрез надежден политически процес;

К. като има предвид, че на 23 март 2019 г. два руски военни самолета, предполагаемо с десетки войници и голямо количество оборудване на борда, пристигнаха на главното летище във Венесуела;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението във Венесуела; изразява отново своята солидарност с народа на Венесуела;

2. потвърждава, че признава Хуан Гуайдо за законен временен президент на Боливарска република Венесуела и изразява пълната си подкрепа за неговата пътна карта; изтъква отново пълната си подкрепа за Националното събрание, което е единственият легитимен демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат;

3. настоятелно призовава правоприлагащите органи и органите за сигурност да проявяват сдържаност, да избягват употребата на сила и да позволят влизането на хуманитарна помощ; осъжда използването на нередовни въоръжени групи за сплашване на цивилните лица и законодателите, които са се мобилизирали за разпределяне на помощта;

4. приветства факта, че ЕС вече се ангажира с предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие в размер над 60 милиона евро през последната година; призовава ЕС и държавите членки да не прекратяват този ангажимент в близко бъдеще;

5. осъжда задържането на Роберто Мареро и призовава за незабавното му освобождаване;

6. приветства освобождаването на германския журналист Били Сикс; осъжда задържането на няколко други журналисти, отразяващи положението във Венесуела, и призовава за незабавното им освобождаване; осъжда бруталното нападение над полския журналист Томаш Сурдел и призовава венесуелските органи да проведат незабавно разследване относно целенасоченото нападение и да идентифицират отговорните лица;

7. осъжда експулсирането на германския посланик от Венесуела;

8. повтаря призива си за свободни, прозрачни и достоверни президентски избори, основани на договорен график, еднакви условия за всички участници, прозрачност и международно наблюдение;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

[1] Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

[2] Приети текстове, P8_TA(2018)0313.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0436.

[4] Приети текстове, P8_TA(2019)0061.

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация