Postup : 2019/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0227/2019

Předložené texty :

B8-0227/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o mimořádné situaci ve Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Usnesení Evropského parlamentu o mimořádné situaci ve Venezuele

(2019/2628(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele,[1] usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií,[2] usnesení ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele[3] a usnesení ze dne 31. ledna 2019 o situaci ve Venezuele,[4]

 s ohledem na prohlášení vysoké představitelky vydané jménem EU týkající se aktuálního dění ve Venezuele ze dne 24. února 2019,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2019 vydané jménem EU o situaci ve Venezuele,

 s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 10. ledna 2019 vydané jménem EU k novému mandátu prezidenta Madura,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Venezuela v důsledku politické krize čelí nebývalé vícerozměrné krizi, která se dotýká stále většího počtu Venezuelanů;

B. vzhledem k tomu, že podle vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky ze země od roku 2014 uprchlo více než tři miliony Venezuelanů; vzhledem k tomu, že hromadný odchod lidí z Venezuely je z velké části způsoben humanitární krizí, avšak mnozí Venezuelané uprchli rovněž z důvodu tvrdých zásahů vlády, které vedly k tisícům svévolných zatčení, stíhání stovek civilistů vojenskými soudy a k mučení a dalšímu týrání zadržených osob;

C. vzhledem k tomu, že Venezuelané čelí závažnému nedostatku léků, zdravotnických potřeb a potravin, který vážně narušuje jejich práva na zdravotní péči a potraviny a vede ke zvýšeným úrovním mateřské a dětské úmrtnosti, dramatickému nárůstu infekčních onemocnění a vysokým úrovním nedostatku potravin a dětské podvýživy;

D. vzhledem k tomu, že odmítání režimu uznat mezinárodní mimořádnou humanitární situaci vedlo během posledního měsíce k vyhrocení napětí; vzhledem k tomu, že se objevují znepokojivé zprávy o nepokojích, násilných činech a rostoucím počtu obětí, a to zejména v pohraničních oblastech;

E. vzhledem k tomu, že celostátní výpadek dodávek elektrické energie na začátku března přispěl k dalšímu zhoršení zdravotnických služeb a dodávek potravin a čisté vody;

F. vzhledem k tomu, že dne 21. března 2019 maskovaní agenti tajné služby zatkli Roberta Marrera, klíčového asistenta a náčelníka štábu prozatímního prezidenta Venezuely Juana Guaidóa; vzhledem k tomu, že Marrero je obviněn z plánování „sabotáže“ vůči úředníkům a je obviněn z terorismu;

G. vzhledem k tomu, že německý novinář Billy Six byl údajně zatčen v polovině listopadu 2018 a byl držen ve vojenském vězení na základě obvinění ze špionáže, vzpoury a porušení bezpečnostních zón; vzhledem k tomu, že byl za určitých podmínek propuštěn dne 15. března 2019 a bylo mu umožněno opustit zemi; vzhledem k tomu, že jen v roce 2019 bylo zadrženo nejméně 19 novinářů; vzhledem k tomu, že dne 15. března 2019 bylo oznámeno, že Tomasz Surdel, venezuelský zpravodaj polského deníku Gazeta Wyborcza, byl násilně napaden, údajně zvláštními akčními jednotkami venezuelské státní policie, když řídil svůj vůz v Caracasu;

H. vzhledem k tomu, že dne 6. března 2019 vláda Venezuely nařídila německému velvyslanci opustit zemi a obvinila jej z „opakovaných zásahů do vnitřních záležitostí“;

I. vzhledem k tomu, že mezinárodní a regionální partneři, mezi nimi i EU, se zavázali přispět k vytvoření podmínek, které by vedly k mírovému a důvěryhodnému politickému procesu jednání mezi příslušnými venezuelskými aktéry, jenž by zahrnoval všechny strany;

J. vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyzývala k obnově demokracie a právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu;

K. vzhledem k tomu, že dne 23. března 2019 na venezuelském hlavním letišti přistály dva ruské vojenské letouny, které údajně přepravily desítky vojáků a velké množství vybavení;

1. je hluboce znepokojen dále se zhoršující situací ve Venezuele; opětovně vyjadřuje svou solidaritu s venezuelským lidem;

2. znovu opakuje své uznání Juana Guaidóa legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela a vyjadřuje plnou podporu pro jeho záměry; zdůrazňuje, že plně podporuje Národní shromáždění, které je jediným legitimním demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba obnovit a respektovat;

3. důrazně vyzývá donucovací a bezpečnostní orgány, aby prokázaly zdrženlivost, vyhýbaly se použití síly a umožnily vstup humanitární pomoci; odsuzuje používání nelegálních ozbrojených skupin k zastrašování civilních obyvatel a poslanců, kteří se zapojili do distribuce pomoci;

4. vítá skutečnost, že EU během minulého roku již vyčlenila více než 60 milionů EUR na humanitární a rozvojovou pomoc, a vyzývá EU a její členské státy, aby v této pomoci pokračovaly i v budoucnu;

5. odsuzuje zatčení Roberta Marrera a požaduje jeho okamžité propuštění;

6. vítá propuštění německého novináře Billyho Sixe; odsuzuje zadržení několika dalších novinářů, kteří podávali zprávy o situaci ve Venezuele a vyzývá k jejich bezodkladnému propuštění; odsuzuje násilný útok na polského novináře Tomasze Surdela a vyzývá venezuelské orgány, aby cílené napadení neprodleně prošetřily a identifikovaly odpovědné osoby;

7. odsuzuje vyhoštění německého velvyslance z Venezuely;

8. opakuje svou výzvu ke svobodným, transparentním a důvěryhodným prezidentským volbám na základě dohodnutých termínů, rovných podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a mezinárodního dohledu;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění