Procedure : 2019/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0227/2019

Indgivne tekster :

B8-0227/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om nødsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Europa-Parlamentets beslutning om nødsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[1], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets landegrænser med Columbia og Brasilien[2], af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[3]2018 og af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[4],

 der henviser til erklæringen af 24. februar 2019 af den højtstående repræsentant på vegne af EU om de seneste begivenheder i Venezuela,

 der henviser til erklæringen af 26. januar 2019 på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Venezuela,

 der henviser til erklæring af 10. januar 2019 fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om det nye mandat for præsident Maduro,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset flerdimensionel krise, der påvirker et stadigt voksende antal af venezuleanere;

B. der henviser til, at mere end tre millioner venezuelanere i henhold til De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge er flygtet fra deres land siden 2014; der henviser til, at udvandringen af ​​folk fra Venezuela i vid udstrækning er forårsaget af en humanitær krise, men mange venezuelanere er også flygtet på grund regeringens undertrykkelse, der har ført til tusindvis af vilkårlige anholdelser, retsforfølgning af hundredvis af civile ved militærdomstole og tortur og anden misbrug af tilbageholdte;

C. der henviser til, at venezuelanere står over for alvorlig mangel på medicin, lægemidler og fødevarer, hvilket i alvorlig grad undergraver deres rettigheder til sundhed og fødevarer og fører til øget moder- og spædbørnsdødelighed, dramatiske bølger af smitsomme sygdomme og en høj grad af fødevareusikkerhed og fejlernæring af børn;

D. der henviser til, at regimets afslag på at anerkende den internationale humanitære nødsituation i sidste måned førte til en eskalering af spændingerne;

der henviser til, at der har været bekymrende rapporter om uro, voldshandlinger og et stigende antal ofre, især i grænseområderne;

E. der henviser til, at den landsdækkende strømafbrydelse bidrog til en yderligere drastisk forringelse af sundhedstjenesterne og leveringen af fødevarer og vand;

F. der henviser til, at maskerede efterretningsagenter den 21. marts 2019 anholdt Roberto Marrero, en nøglehjælper og stabschef for Venezuelas midlertidige præsident, Juan Guaidó;

der henviser til, at Marrero er anklaget for at planlægge ”sabotagehandlinger” mod embedsmænd og bliver anklaget for terrorisme;

G. der henviser til, at Billy Six, en tysk journalist, blev anholdt i midten af ​​november 2018 og blev tilbageholdt i et militært fængsel på anklager om spionage, oprør og krænkelse af sikkerhedszoner;

der henviser til, at han blev frigivet under særlige betingelser den 15. marts 2019 og fik lov til at forlade landet;

der henviser til, at mindst 19 journalister er blevet tilbageholdt i 2019 alene;

der henviser til, at den 15. marts 2019 blev rapporteret, at Tomasz Surdel, Venezuelas korrespondent for den polske avis Gazeta Wyborcza, var blevet udsat for et voldsomt overfald, angiveligt begået af det venezuelanske nationalpolitis særlige kampstyrker, mens han kørte i sin bil i Caracas;

H. der henviser til, at den venezuelanske regering den 6. marts 2019 pålagde den tyske ambassadør at forlade landet og anklagede ham for ”tilbagevendende forstyrrelser i indre anliggender”;

I. der henviser til, at internationale og regionale partnere, herunder EU, har forpligtet sig til at bidrage til at skabe betingelserne for en fredelig, troværdig og inklusiv politisk proces blandt alle relevante venezuelanske aktører;

J. der henviser til, at EU gentagne gange har opfordret til genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem en troværdig politisk proces;

K. der henviser til, at internationale og regionale partnere, herunder EU, har forpligtet sig til at bidrage til at skabe betingelser for en fredelig, troværdig og inklusiv politisk proces blandt alle relevante venezuelanske aktører;

1. er dybt bekymret over den yderligere forværring af situationen i Venezuela; udtrykker igen sin solidaritet med det venezuelanske folk;

2. gentager sin anerkendelse af Juan Guidó som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela og udtrykker sin fulde støtte til hans køreplan; gentager sin fulde opbakning til Nationalforsamlingen, der udgør Venezuelas eneste legitime demokratiske instans, og hvis beføjelser skal genoprettes og respekteres;

3. opfordrer indtrængende de retshåndhævende og sikkerhedsmæssige instanser til at udvise tilbageholdenhed, undgå magtanvendelse og tillade humanitær nødhjælp at komme ind i landet; fordømmer brugen af væbnede guerillagrupper til at intimidere civile og lovgivere, der har sørget aktivt for at distribuere nødhjælpen;

4. glæder sig over, at EU allerede i det forløbne år har afsat mere end 60 mio. EUR i humanitær bistand og udviklingsbistand, og opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte denne forpligtelse i den kommende tid;

5. fordømmer anholdelsen af Roberto Marero og kræver, at han løslades omgående;

6. glæder sig over løsladelsen af den tyske journalist Billy Six; fordømmer tilbageholdelsen af adskillige journalister, der dækker situationen i Venezuela, og opfordrer til deres øjeblikkelige løsladelse; fordømmer de voldelige overfald på Tomasz Surdel af polske journalister og opfordrer de venezuelanske myndigheder til at foretage en øjeblikkelig efterforskning af de målrettede overgreb og identificere de ansvarlige;

7. fordømmer udvisningen af den tyske ambassadør fra Venezuela;

8. gentager sin opfordring om et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg baseret på en fast tidsplan, fair vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og internationale observatører;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse