Menettely : 2019/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0227/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0227/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 52k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>hätätilanteesta Venezuelassa</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma hätätilanteesta Venezuelassa

(2019/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[1], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[2], 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[3] ja 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta[4] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. helmikuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. tammikuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. tammikuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman presidentti Maduron uudesta kaudesta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venezuelassa on poliittisesta kriisistä alkunsa saanut ennennäkemätön ja moniulotteinen kriisi, joka vaikuttaa yhä enenevään määrään venezuelalaisia;

B. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun mukaan yli kolme miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta vuoden 2014 jälkeen; ottaa huomioon, että ihmisten joukkopako Venezuelasta johtuu suurelta osin humanitaarisesta kriisistä, mutta toteaa, että monet venezuelalaiset ovat paenneet myös siksi, että hallitus on toteuttanut voimatoimia, joiden seurauksena tuhansia on pidätetty mielivaltaisesti, satoja siviilejä on asetettu syytteeseen sotilastuomioistuimissa ja pidätettyjä henkilöitä on kidutettu ja kohdeltu muulla tavoin kaltoin;

C. ottaa huomioon, että venezuelalaisilla on huutava pula lääkkeistä, lääkintätarvikkeista ja elintarvikkeista, ja toteaa, että tämä heikentää vakavasti heidän oikeuttaan terveydenhuoltoon ja ruokaan ja lisää äitiys- ja imeväiskuolleisuutta, aiheuttaa dramaattisia tartuntatautiepidemioita sekä johtaa heikkoon ruokaturvaan ja lasten aliravitsemukseen;

D. ottaa huomioon, että jännitteet kärjistyivät viime kuussa, kun hallinto kieltäytyi tunnustamasta kansainvälistä humanitaarista hätätilannetta; panee merkille huolestuttavat uutiset levottomuuksista, väkivallanteoista ja yhä useammista uhreista erityisesti raja-alueilla;

E. ottaa huomioon, että maaliskuun alussa koko maan laajuinen sähkökatkos heikensi entisestään terveydenhoitopalveluita sekä elintarvikkeiden ja puhtaan veden tarjontaa;

F. ottaa huomioon, että naamioituneet tiedusteluagentit pidättivät Venezuelan väliaikaisen presidentin Juan Guaidón pääneuvonantajan ja kansliapäällikön Roberto Marreron 21. maaliskuuta 2019; toteaa, että Marreroa syytetään sabotaasien suunnittelusta virkamiehiä vastaan ja että häntä vastaan ollaan nostamassa terrorismisyytettä;

G. ottaa huomioon, että saksalainen toimittaja Billy Six tiettävästi pidätettiin marraskuun puolivälissä 2018 ja että häntä pidettiin sotilasvankilassa syytettynä vakoilusta, kapinasta ja turvallisuusvyöhykerajojen loukkaamisesta; ottaa huomioon, että hänet vapautettiin tietyin ehdoin 15. maaliskuuta 2019 ja hänen sallittiin poistua maasta; ottaa huomioon, että yksistään vuonna 2019 on pidätetty ainakin 19 toimittajaa; ottaa huomioon, että 15. maaliskuuta 2019 uutisoitiin, että puolalaisen sanomalehden Gazeta Wyborczan Venezuelan-kirjeenvaihtaja Tomasz Surdel oli joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi ajaessaan autoaan Caracasissa ja että hyökkäyksen tekijöiksi epäiltiin Venezuelan kansallisen poliisin erikoisjoukkoja;

H. toteaa, että 6.maaliskuuta 2019 Venezuelan hallitus määräsi Saksan suurlähettilään lähtemään maasta syyttäen häntä toistuvasta puuttumisesta maan sisäisiin asioihin;

I. toteaa, että kansainväliset ja alueelliset kumppanit, kuten EU, ovat sitoutuneet tukemaan sellaisten olosuhteiden luomista, jotka ovat tarpeen rauhanomaiselle, uskottavalle ja osallistavalle poliittiselle prosessille kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden kesken Venezuelassa;

J. ottaa huomioon, että EU on toistuvasti vaatinut demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen palauttamista Venezuelaan uskottavan poliittisen prosessin avulla;

K. ottaa huomioon, että kaksi Venäjän sotilaslentokonetta laskeutui 23. maaliskuuta 2019 Venezuelan päälentoasemalle ja että ne toivat tiettävästi mukanaan kymmeniä sotilaita ja runsaasti kalustoa;

1. on erittäin huolissaan siitä, että Venezuelan tilanne on kehittynyt entistä huonompaan suuntaan; ilmaisee jälleen solidaarisuutensa Venezuelan kansaa kohtaan;

2. toteaa jälleen tunnustavansa Juan Guaidón Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi ja antaa täyden tukensa tämän esittämälle etenemissuunnitelmalle; toistaa antavansa täyden tukensa Venezuelan ainoalle demokraattisesti legitiimille elimelle, kansalliskokoukselle, jonka valtaoikeudet on palautettava ja jonka valtaoikeuksia on kunnioitettava;

3. kehottaa painokkaasti lainvalvonta- ja turvallisuuselimiä toimimaan pidättyvästi, välttämään voimankäyttöä ja sallimaan humanitaarisen avun pääsy; tuomitsee järjestäytymättömien aseistettujen ryhmien käyttämisen avun jakeluun osallistuneiden siviilien ja kansanedustajien pelotteluun;

4. pitää myönteisenä, että EU on viime vuoden aikana varannut jo yli 60 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun ja kehitysapuun, ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan samaa linjaa myös jatkossa;

5. tuomitsee Roberto Marreron pidättämisen ja kehottaa vapauttamaan hänet välittömästi;

6. panee tyytyväisenä merkille, että saksalainen toimittaja Billy Six on vapautettu; tuomitsee useiden Venezuelan tilanteesta raportoineiden toimittajien pidätykset ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi; tuomitsee puolalaiseen toimittajaan Tomasz Surdeliin kohdistetun väkivaltaisen hyökkäyksen ja kehottaa Venezuelan viranomaisia tutkimaan tämän kohdennetun hyökkäyksen välittömästi ja selvittämään, ketkä ovat siitä vastuussa;

7. tuomitsee Saksan suurlähettilään karkottamisen Venezuelasta;

8. kehottaa jälleen järjestämään vapaat, avoimet ja uskottavat presidentinvaalit, jotka perustuvat sovittuun aikatauluun, kaikille toimijoille tasapuolisiin edellytyksiin, avoimuuteen sekä kansainväliseen vaalitarkkailuun;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

[1]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

[2]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

[3]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.

[4]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus