Procedūra : 2019/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0227/2019

Pateikti tekstai :

B8-0227/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0227/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl nepaprastosios padėties Venesueloje</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0225/2019

B8-0227/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl nepaprastosios padėties Venesueloje

(2019/2628(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje[1], 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija[2], 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[3] ir 2019 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[4],

 atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės 2019 m. vasario 24 d. ES vardu pateiktą pareiškimą dėl paskutinių įvykių Venesueloje,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. sausio 26 d. ES vardu pateiktą pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. sausio 10 d. ES vardu pateiktą pareiškimą dėl naujos Prezidento N. Maduro kadencijos,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Venesuela išgyvena politinės krizės sukeltą precedento neturinčią daugialypę krizę, turinčią poveikį vis didesniam Venesuelos gyventojų skaičiui;

B. kadangi, remiantis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro duomenimis, nuo 2014 m. savo šalį paliko daugiau nei 3 mln. Venesuelos gyventojų; kadangi Venesuelos gyventojų išvykimą didžiąja dalimi lemia humanitarinė krizė, tačiau daug venesueliečių pabėgo ir dėl vyriausybės represijų, per kurias buvo savavališkai suimta tūkstančiai žmonių, šimtai civilių gyventojų yra persekiojami karo teismų, o sulaikytieji yra kankinami ir kenčia nuo kitų žmogaus teisių pažeidimų;

C. kadangi Venesuelos piliečiai susiduria su dideliu vaistų, medicinos reikmenų ir maisto trūkumu, o tai labai kenkia jų teisėms į sveikatą bei maistą ir lemia padidėjusį motinų ir kūdikių mirtingumą, dramatišką infekcinių ligų padaugėjimą, didelį maisto stygių ir vaikų mitybos nepakankamumą;

D. kadangi dėl režimo atsisakymo pripažinti ekstremaliąją tarptautinę humanitarinę situaciją paskutinį mėnesį įtampa padidėjo; kadangi gauta nerimą keliančių pranešimų apie neramumus, smurto veiksmus ir didėjantį aukų skaičių, visų pirma pasienio teritorijose;

E. kadangi kovo pradžioje visoje šalyje nutrauktas elektros energijos tiekimas prisidėjo prie dar didesnio sveikatos priežiūros paslaugų ir maisto bei švaraus vandens tiekimo pablogėjimo;

F. kadangi 2019 m. kovo 21 d. kaukėti žvalgybos agentai suėmė pagrindinį laikinojo Venesuelos prezidento Juano Guaidó patarėją ir kanceliarijos vadovą Robertą Marrero; kadangi R. Marrero kaltinamas sabotažo veiksmų prieš pareigūnus planavimu ir terorizmu;

G. kadangi, turimomis žiniomis, 2018 m. lapkričio viduryje buvo suimtas vokiečių žurnalistas Billy Six ir yra laikomas karo kalėjime dėl kaltinimų šnipinėjimu, maištavimu ir saugumo zonų nepaisymu; kadangi 2019 m. kovo 15 d. jis buvo tam tikromis sąlygomis paleistas ir jam buvo leista išvykti iš šalies; kadangi vien 2019 m. buvo suimta bent 19 žurnalistų; kadangi 2019 m. kovo 15 d. buvo pranešta, kad vairuodamas automobilį Karakase buvo žiauriai užpultas Lenkijos laikraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentas Venesueloje Tomasz Surdel (manoma, kad tai padarė Venesuelos nacionalinės policijos Specialiųjų veiksmų pajėgos);

H. kadangi 2019m. kovo 6 d. Venesuelos vyriausybė įsakė Vokietijos ambasadoriui palikti šalį, apkaltinusi jį nuolatiniu kišimusi į šalies vidaus reikalus;

I. kadangi tarptautiniai ir regioniniai partneriai, įskaitant ES, įsipareigojo padėti sudaryti sąlygas taikiam, patikimam ir įtraukiam politiniam procesui tarp visų svarbių Venesuelos subjektų;

J. kadangi ES ne kartą ragino Venesueloje atkurti demokratiją ir teisinę valstybę vykdant patikimą politinį procesą;

K. kadangi 2019 m. kovo 23 d. pagrindiniame Venesuelos oro uoste nusileido du Rusijos kariniai lėktuvai, kaip pranešama, atskraidinę dešimtis kareivių ir daug įrangos;

1. yra rimtai susirūpinęs dėl toliau blogėjančios padėties Venesueloje; dar kartą išreiškia savo solidarumą su Venesuelos gyventojais;

2. dar kartą pabrėžia pripažįstantis Juaną Guaidó teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu ir išreiškia visapusišką pritarimą jo veiksmų planui; pakartoja visapusiškai remiantis Nacionalinę Asamblėją, kuri yra vienintelė teisėta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai turi būti atkurti ir gerbiami;

3. primygtinai ragina teisėsaugos ir saugumo institucijas elgtis santūriai, vengti jėgos naudojimo ir įsileisti humanitarinę pagalbą; smerkia nereguliariųjų ginkluotų grupuočių naudojimą civiliams ir teisės aktų leidėjams, kurie sutelkė pajėgas, kad suteiktų pagalbą, įbauginti;

4. palankiai vertina tai, kad praėjusiais metais ES jau įsipareigojo daugiau nei 60 mln. EUR skirti humanitarinei pagalbai ir paramai vystymuisi ir ragina ES bei jos valstybes nares taip tęsti ir ateityje;

5. smerkia Roberto Marrero sulaikymą ir ragina tučtuojau jį paleisti;

6. palankiai vertina Vokietijos žurnalisto Billy Sixo išlaisvinimą; smerkia keleto žurnalistų, informuojančių apie padėtį Venesueloje, sulaikymą ir ragina nedelsiant juos paleisti; smerkia žiaurų lenkų žurnalisto Tomaszo Surdelio užpuolimą ir ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant ištirti šį tikslinį užpuolimą ir kas buvo už jį atsakingas;

7. smerkia tai, kad Vokietijos ambasadoriui buvo įsakyta palikti šalį;

8. pakartoja savo raginimą dėl laisvų, skaidrių ir patikimų prezidento rinkimų, grindžiamų sutartu tvarkaraščiu, visiems dalyviams vienodomis sąlygomis, skaidrumu ir tarptautine stebėsena;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

[4] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas