Procedūra : 2019/2628(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0227/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0227/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 28/03/2019 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0227/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 46k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,</TitreRecueil>


<Titre>par ārkārtas stāvokli Venecuēlā</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}ECR grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0225/2019

B8-0227/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ārkārtas stāvokli Venecuēlā

(2019/2628(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā[1], 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un Brazīliju[2], 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[3] un 2019. gada 31. janvāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[4],

 ņemot vērā augstās pārstāves 2019. gada 15. februāra deklarāciju ES vārdā par jaunākajiem notikumiem Venecuēlā,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2019. gada 26. janvāra deklarāciju ES vārdā par stāvokli Venecuēlā,

 ņemot vērā PV/AP 2019. gada 10. janvāra deklarāciju ES vārdā par prezidenta Maduro jauno pilnvarojumu,

 ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā politiskās krīzes rezultātā Venecuēla saskaras ar nepieredzētu multidimensionālu krīzi, kas ietekmē arvien lielāku skaitu venecuēliešu;

B. tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra bēgļu jautājumos sniegto informāciju kopš 2014. gada valsti ir pametuši vairāk nekā trīs miljoni venecuēliešu; tā kā cilvēku izceļošanu no Venecuēlas lielā mērā ir izraisījusi humanitārā krīze, bet daudzi venecuēlieši ir pametuši valsti arī valdības veiktās apspiešanas dēļ, kā rezultātā notika tūkstošiem patvaļīgu apcietināšanu, simtiem civiliedzīvotāju tika notiesāti kara tiesās, kā arī ir notikusi ieslodzīto spīdzināšana un citi pārkāpumi pret viņiem;

C. tā kā venecuēlieši saskaras ar lielu zāļu, medicīnisko preču un pārtikas trūkumu, kas nopietni apdraud viņu tiesības uz veselību un pārtiku un noved pie tā, ka palielinās māšu un zīdaiņu mirstības līmenis, dramatiski pieaug infekcijas slimības un ir liels pārtikas nodrošinājuma trūkums un bērnu uztura nepietiekamība;

D. tā kā režīma atteikšanās atzīt starptautisku ārkārtas humanitāro situāciju pagājušajā mēnesī izraisīja spriedzes palielināšanos; tā kā ir saņemti satraucoši ziņojumi par nemieriem, vardarbības aktiem un arvien lielāku upuru skaitu, jo īpaši pierobežas reģionos;

E. tā kā elektroenerģijas padeves pārrāvums visā valstī, kurš notika marta sākumā, vēl vairāk veicina veselības pakalpojumu un pārtikas un ūdens apgādes pasliktināšanos;

F. tā kā 2019. gada 21. martā maskēti izlūkošanas aģenti apcietināja Venecuēlas pagaidu prezidenta Huana Gvaido galveno palīgu un kancelejas vadītāju Roberto Marero; tā kā Marero tiek vainots “sabotāžas aktu” plānošanā pret ierēdņiem un tiek apsūdzēts terorismā;

G. tā kā tika ziņots, ka 2018. gada novembra vidū Vācijas žurnālists Bilijs Sikss tika aizturēts un turēts militārā cietumā, apsūdzot viņu spiegošanā, sacelšanās un drošības zonu pārkāpšanā; tā kā 2019. gada 15. martā viņu atbrīvoja ar konkrētiem nosacījumiem un atļāva pamest valsti; tā kā 2019. gadā vien ir tikuši aizturēti vismaz 19 žurnālisti; tā kā 2019. gada 15. martā tika ziņots, ka Polijas laikraksta “Gazeta Wyborcza” korespondents Tomašs Surdels, vadot automobili Karakasā, ir piedzīvojis vardarbīgu uzbrukumu, un, iespējams, to ir izdarījuši Venecuēlas Valsts policijas īpašie spēki;

H. tā kā 2019. gada 6. martā Venecuēlas valdība pavēlēja Vācijas vēstniekam pamest valsti, apsūdzot viņu “vairākkārtējā iejaukšanās iekšlietās”;

I. tā kā starptautiskie un reģionālie partneri, tostarp ES, ir apņēmušies palīdzēt radīt apstākļus miermīlīgam, ticamam un iekļaujošam politiskajam procesam starp visiem attiecīgajiem Venecuēlas dalībniekiem;

J. tā kā ES ir vairākkārt aicinājusi atjaunot Venecuēlā demokrātiju un tiesiskumu, izmantojot uzticamu politisko procesu,

K. tā kā 2019. gada 23. martā divas Krievijas militārās lidmašīnas nolaidās Venecuēlas galvenajā lidostā un tiek ziņots, ka tajās bija vairāki desmiti karavīru un liels aprīkojuma daudzums,

1. pauž dziļas bažas par situācijas turpmāku pasliktināšanos Venecuēlā; atkārtoti pauž solidaritāti ar Venecuēlas iedzīvotājiem;

2. atkārtoti norāda, ka ir atzinis Huanu Gvaido par Venecuēlas Bolivāra Republikas leģitīmo pagaidu prezidentu, un pauž pilnīgu atbalstu viņa programmai; atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Nacionālajai asamblejai, kura ir Venecuēlas vienīgā leģitīmā demokrātiskā struktūra un kuras pilnvaras ir jāatjauno un jārespektē;

3. stingri mudina tiesībaizsardzības un drošības iestādes izrādīt savaldību, izvairīties no spēka lietošanas un atļaut humānās palīdzības sniegšanu; nosoda nelikumīgu bruņoto grupējumu izmantošanu to civiliedzīvotāju un likumdevēju iebiedēšanai, kuri ir mobilizējušies, lai sniegtu palīdzību;

4. atzinīgi vērtē to, ka pagājušajā gadā ES jau ir piešķīrusi vairāk nekā 60 miljonus EUR humānajai un attīstības palīdzībai, un aicina ES un tās dalībvalstis šo apņemšanos tuvākajā laikā turpināt pildīt;

5. nosoda Roberto Marero aizturēšanu un aicina viņu nekavējoties atbrīvot;

6. atzinīgi vērtē Vācijas žurnālista Billija Siksa atbrīvošanu; nosoda to, ka ir aizturēti vairāki citi žurnālisti, kuri atspoguļo situāciju Venecuēlā, un aicina nekavējoties viņus atbrīvot; nosoda vardarbīgo uzbrukumu Polijas žurnālistam Tomašam Surdelam un aicina Venecuēlas varas iestādes nekavējoties izmeklēt šo tīšo uzbrukumu un atrast vainīgos;

7. nosoda Vācijas vēstnieka izraidīšanu no Venecuēlas;

8. atkārtoti pauž aicinājumu rīkot brīvas, pārredzamas un ticamas prezidenta vēlēšanas, nosakot konkrētus datumus un nodrošinot taisnīgus nosacījumus visiem dalībniekiem, kā arī pārredzamību un starptautisku novērošanu;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu prezidentam un Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu valdībām un parlamentiem, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

 

[1] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0199.

[2] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0313.

[3] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0436.

[4] Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0061.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. martsJuridisks paziņojums