Förfarande : 2019/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0227/2019

Ingivna texter :

B8-0227/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 52k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om nödsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Europaparlamentets resolution om nödsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[2], av den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[3] och av den 31 januari 2019 om situationen i Venezuela[4],

 med beaktande av det uttalande som den höga representanten gjorde på EU:s vägnar den 24 februari 2019 om den senaste händelseutvecklingen i Venezuela,

 med beaktande av det uttalande som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde på EU:s vägnar den 26 januari 2019 om situationen i Venezuela,

 med beaktande av det uttalande som vice ordföranden/den höga representanten gjorde på EU:s vägnar den 10 januari 2019 om president Maduros förnyade mandat,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Till följd av en politisk kris står Venezuela inför en aldrig tidigare skådad flerdimensionell kris som drabbar alltfler venezuelaner.

B. Enligt FN:s flyktingkommissarie har över tre miljoner venezuelaner flytt landet sedan 2014. Massutvandringen från Venezuela beror till stor del på en humanitär kris, men många venezuelaner har också flytt på grund av regeringens hårdare kontroll som har lett till tusentals godtyckliga gripanden, åtal mot hundratals civilpersoner i militärdomstolar samt tortyr och andra övergrepp mot fångar.

C. Venezuelaner lider allvarlig brist på läkemedel, medicinska förnödenheter och livsmedel, vilket allvarligt hotar deras rätt till hälsa och livsmedel och leder till ökad mödra- och spädbarnsdödlighet, kraftiga ökningar av infektionssjukdomar, mycket osäker livsmedelsförsörjning och undernäring bland barn.

D. Regimens vägran att erkänna den internationella humanitära nödsituationen ledde förra månaden till att spänningarna trappades upp. Uppgifterna om oroligheter, våld och ett växande antal offer, särskilt i gränsområdena, är oroväckande.

E. Ett landsomfattande strömavbrott i början av mars bidrog till att både hälso- och sjukvårdstjänsterna och tillgången till livsmedel och rent vatten ytterligare försämrades.

F. Den 21 mars 2019 grep maskerade underrättelseagenter Roberto Marrero, en central medarbetare och stabschef för Venezuelas interimspresident Juan Guaidó. Marrero anklagas för att ha planerat ”sabotagehandlingar” mot tjänstemän och för terrorism.

G. Billy Six, en tysk journalist, greps i mitten av november 2018 och hölls i ett militärfängelse efter anklagelser om spionage, uppvigling och kränkning av säkerhetsområden. Han släpptes på vissa villkor den 15 mars 2019 och fick lämna landet. Åtminstone 19 journalister har frihetsberövats enbart under 2019. Det rapporterades den 15 mars 2019 att Tomasz Surdel, korrespondent i Venezuela för den polska tidningen Gazeta Wyborcza, hade blivit överfallen av den venezuelanska nationella polisens särskilda insatsstyrkor när han körde bil i Caracas.

H. Den 6 mars 2019 beordrade den venezuelanska regeringen den tyska ambassadören att lämna landet då han anklagades för att upprepade gånger ha blandat sig i inre angelägenheter.

I. Internationella och regionala partner, däribland EU, har åtagit sig att bidra till att skapa förutsättningar för en fredlig, trovärdig och inkluderande politisk process som omfattar alla berörda aktörer i Venezuela.

J. EU har vid upprepade tillfällen efterlyst ett återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom en trovärdig politisk process.

K. Den 23 mars 2019 landade två ryska militärflygplan på Venezuelas huvudflygplats, enligt uppgift lastade med trupper och stora mängder utrustning.

1. Europaparlamentet är djupt oroat över att situationen i Venezuela har förvärrats ytterligare, och upprepar sin solidaritet med Venezuelas befolkning.

2. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt erkännande av Juan Guaidó som Bolivarianska republiken Venezuelas rättmätige interimspresident och uttrycker sitt fulla stöd för hans färdplan. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen, som är det enda legitima demokratiska organet i Venezuela och vars befogenheter måste återupprättas och respekteras.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft brottsbekämpande myndigheter och säkerhetsorgan att visa återhållsamhet, undvika att använda våld och tillåta att humanitärt bistånd förs in. Parlamentet tar avstånd från användningen av irreguljära väpnade grupper för att skrämma civilbefolkningen och lagstiftare som har mobiliserat sig för att distribuera bistånd.

4. Europaparlamentet gläder sig åt att EU redan har anslagit över 60 miljoner euro till humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd under de senaste åren, och uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta sitt engagemang i framtiden.

5. Europaparlamentet fördömer gripandet av Roberto Marrero och kräver att han friges omedelbart.

6. Europaparlamentet välkomnar frigivningen av den tyska journalisten Billy Six. Parlamentet fördömer frihetsberövandena av flera andra  journalister som bevakar situationen i Venezuela och kräver att de omedelbart friges. Parlamentet fördömer överfallet på den polska journalisten Tomasz Surdel och uppmanar de venezuelanska myndigheterna att omedelbart utreda det riktade överfallet och identifiera de ansvariga.

7. Europaparlamentet fördömer utvisningen av Tysklands ambassadör från Venezuela.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval baserat på en överenskommen tidsplan, lika villkor för alla aktörer, transparens och internationella observatörer.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

[1]Antagna texter, P8_TA(2018)0199.

[2]Antagna texter, P8_TA(2018)0313.

[3]Antagna texter, P8_TA(2018)0436.

[4]Antagna texter, P8_TA(2019)0061.

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande