Eljárás : 2019/2628(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0228/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0228/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 28/03/2019 - 8.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0228/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a venezuelai szükséghelyzetről</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}a GUE/NGL képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0228/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai szükséghelyzetről

(2019/2628(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az ENSZ 1945-ös Alapokmánya I. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amelynek kifejezett célja, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

 tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

 tekintettel az ENSZ Alapokmánya 1. fejezete 2. cikkének (4) bekezdésére, amely kimondja, hogy nemzetközi érintkezéseik során az ENSZ valamennyi tagjának tartózkodnia kell más állam területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erőszakkal, vagy bármely más, az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem egyeztethető módon való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától,

 tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzeti joghatósága alá tartozó ügyekbe való beavatkozásra irányuló kísérletekkel kapcsolatos további aggályokra, megsértve ezzel az ENSZ Alapokmánya 1. fejezete 2. cikkének (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket,

 tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

 tekintettel a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC), valamint az Európai Unió állam- és kormányfőinek 2015. június 10–11-i csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozatra, amelyben az aláírók ismételten megerősítették az ENSZ Alapokmányában foglalt valamennyi cél és alapelv, illetve amelletti elkötelezettségüket, hogy támogatnak minden, az államok szuverén egyenlőségének fenntartására irányuló erőfeszítést, és tiszteletben tartják ezen államok területi integritását és politikai függetlenségét,

 tekintettel Venezuela alkotmányára,

 tekintettel a Latin-amerikai Parlament által tett nyilatkozatra, és különösen arra, hogy elutasít minden kísérletet a Venezuelai Bolivári Köztársaság belügyeibe történő közvetlen vagy közvetett külföldi beavatkozásra, továbbá tekintettel a konstruktív párbeszédre történő felhívásaira;

 tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Nicolás Maduro elnök 2019. január 10-én jogszerűen és alkotmányosan vette át a 2019–2025-ös ciklus köztársasági elnökének tisztjét;

B. mivel az elnökválasztást az ellenzék kérésére hozták előre; mivel a Dominikai Köztársaságban kidolgozott és a José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnök által koordinált politikai és választási megállapodást az ellenzék az utolsó pillanatban nem írta alá;

C. mivel a választások egyenlő, méltányos és átlátható feltételek mellett zajlottak le, egy kiegyensúlyozott Nemzeti Választási Tanács felügyelete alatt, valamennyi résztvevő számára megfelelő garanciákkal;

D. mivel az illetékes venezuelai hatóságok meghívására 200 független nemzetközi megfigyelő, például José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol elnök, Marcos Cipriani, Ciprus korábbi külügyminisztere és Jean-Pierre Bel, a francia szenátus volt elnöke vett részt a venezuelai választásokon;

E. mivel Nicolás Maduro 2018. május 20-án a szavazatok 68%-ával nyerte meg a választásokat;

F. mivel Juan Guaidó egyoldalú elismerése az Egyesült Államok, egyes uniós tagállamok és a Lima-csoport részéről, nem beszélve az intervencióval kapcsolatos fenyegetésekről és a puccskísérletekről, csak a helyzet további romlását idézi elő;

G. mivel az úgynevezett humanitárius segéllyel visszaélnek és politikai célokra használják fel; mivel a humanitárius segélynek összhangban kell lennie a semlegesség és függetlenség nemzetközi elveivel;

H. mivel a jelenlegi holtpont csak még több szenvedést okoz a venezuelai népnek;

I. mivel sürgősen orvosolni kell a Venezuelában uralkodó jelenlegi helyzetet és tárgyalni kell a párbeszéddel és békés eszközökkel való kilábalás módjáról;

J. mivel az Egyesült Államok folyamatosan megsérti és figyelmen kívül hagyja az ENSZ Alapokmányát, a nemzetközi jogot és különösen a be nem avatkozás elvét;

K. mivel az Egyesült Államok és az EU szankciókat szabott ki Venezuelára;

1. szolidaritását fejezi ki a venezuelai néppel; emlékeztet arra, hogy „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”; elutasít a venezuelai demokrácia és szuverenitás ellen irányuló minden támadást;

2. fenntartja azt a meggyőződést, hogy a jelenlegi válságból az egyetlen kiút a venezuelai kormány és az ellenzék közötti párbeszéd szorgalamzása, és hogy továbbra is a politikai párbeszéd az egyetlen módja a béke megteremtésének Venezuelában és a környező régióban; támogat minden olyan kezdeményezést – beleértve a montevideói mechanizmust –, amelyek célja, hogy a nemzeti párbeszéd valódi és inkluzív folyamata révén politikai megoldást találjanak a venezuelai nép jelenlegi helyzetére;

3. felszólít az ENSZ Alapokmánya, a nemzetközi jog, illetve a be nem avatkozás és a multilateralizmus elveinek betartására;

4. sürgeti, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaságban békés eszközökkel, a nemzeti alkotmány keretében rendezzék a jelenlegi helyzetet, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a Venezuelai Bolivári Köztársaság szuverenitását és területi integritását, valamint az emberek önrendelkezési jogát; üdvözli az ENSZ főtitkárának ezirányú felhívásait;

5. határozottan elítéli, hogy az Egyesült Államok, egyes uniós tagállamok és a Lima-csoport egyoldalúan elismerték Juan Guaidót ideiglenes elnökként;

6. elítéli az intervencióval kapcsolatos fenyegetéseket és a puccskísérleteket, amelyek teljességgel elfogadhatatlanok és csak a helyzet további romlását idézik elő;

7. helyteleníti, hogy az úgynevezett humanitárius segéllyel visszaélnek és politikai célokra használják fel; emlékeztet arra, hogy a humanitárius segélyt a semlegesség és függetlenség nemzetközi elveivel összhangban kell nyújtani;

8. kiemeli, hogy a jelenlegi holtpont fenntarthatatlan és csak még több szenvedést okoz a venezuelai népnek;

9. aggodalmának ad hangot a polgárháború jelentős veszélye és annak esetleges továbbgyűrűződése miatt Latin-Amerika többi részébe;

10. felszólítja az Egyesült Államokat és az EU-t, hogy szüntessék meg a Venezuelával szembeni gazdasági és pénzügyi szankciókat, amelyek súlyosbítják az emberek nehézségeit, és tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot és az emberi jogokat;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának, a Mercosur Parlamentnek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek és a latin-amerikai regionális szervezeteknek, köztük a Dél-amerikai Nemzetek Uniójának (Unasur), a Bolivarista Szövetség Amerikánk Népeiért (ALBA) szervezetnek és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének (CELAC).

 

Utolsó frissítés: 2019. március 27.Jogi nyilatkozat