Procedură : 2019/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0228/2019

Texte depuse :

B8-0228/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 54k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația de urgență din Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}în numele Grupului GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de urgență din Venezuela

(2019/2628(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere obiectivul enunțat la capitolul 1, articolul 1 alineatul (2) din Carta ONU din 1945 de a dezvolta „relații prietenești între națiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor de a dispune de ele însele și de a lua oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale”,

 având în vedere articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, potrivit cărora „toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”,

 având în vedere principiul neintervenției prevăzut în Carta ONU,

 având în vedere obiectivul enunțat la capitolul 1, articolul 2 alineatul (4) din Carta ONU din 1945, care afirmă că toți membrii ONU trebuie să se abțină, în relațiile lor internaționale, de la amenințări sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat, sau în orice alt mod incompatibil cu obiectivele Organizației Națiunilor Unite,

 având în vedere preocupările legate de tentativele de a interveni în afaceri care țin în mod esențial de competența națională a Republicii Bolivariene a Venezuelei, care contravin dispozițiilor capitolului 1, articolul 2 alineatul (7) din Carta ONU,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere declarația reuniunii la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern ai Comunității Statelor Latino-Americane și Caraibiene (CELAC) și ai UE din 10 și 11 iunie 2015, în care semnatarii își reafirmă angajamentul față de toate scopurile și principiile consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite și sprijinul lor pentru toate eforturile de promovare a egalității suverane a tuturor statelor și de a respecta integritatea lor teritorială și independența lor politică,

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere declarația Parlamentului Latinoamerican, în special, respingerea de către acesta a oricărei încercări de intervenție străină, directă sau indirectă, în afacerile interne ale Republicii Bolivariene a Venezuelei și apelurile sale la un dialog constructiv,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 10 ianuarie 2019 președintele Nicolas Maduro a preluat, în mod legitim, președinția Republicii pentru legislatura 2019-2025;

B. întrucât alegerile prezidențiale au fost organizate anticipat la cererea opoziției; întrucât, în ultimul moment, opoziția a refuzat să semneze un acord politic și electoral elaborat în Republica Dominicană și moderat de fostul prim-ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero;

C. întrucât alegerile s-au desfășurat în condiții egale, echitabile și transparente, au fost supravegheate de un Consiliu Electoral Național echilibrat și au oferit garanții suficiente tuturor participanților;

D. întrucât 200 de observatori internaționali independenți, cum ar fi fostul prim-ministru al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, fostul ministru al afacerilor externe al Ciprului, Marcos Cipriani, și fostul președinte al Senatului francez, Jean-Pierre Bel, au participat la alegerile din Venezuela, la invitația autorităților competente din această țară;

E. întrucât, la 20 mai 2018, Nicolás Maduro a câștigat alegerile cu 68 % din voturi;

F. întrucât recunoașterea unilaterală a lui Juan Guaidó de către SUA, unele state membre ale UE și Grupul de la Lima, fără a menționa amenințările cu intervenția și tentativele de lovitură, vor duce doar la exacerbarea situației;

G. întrucât așa-zisul ajutor umanitar este exploatat și folosit în scopuri politice; întrucât ajutorul umanitar trebuie să fie compatibil cu principiile internaționale de neutralitate și independență;

H. întrucât actualul impas nu va face decât accentueze suferința populației din Venezuela;

I. întrucât este nevoie urgent să se depășească situația actuală și să se negocieze o cale de ieșire din acest impas prin dialog și mijloace pașnice;

J. întrucât SUA încalcă și ignoră continuu Carta ONU, dreptul internațional și, mai ales, principiul neintervenției;

K. întrucât SUA și UE au impus sancțiuni Venezuelei;

1. își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean; reamintește că „toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”; respinge toate atacurile împotriva democrației și suveranității venezuelene;

2. își menține convingerea că singura cale de ieșire din criza actuală este dialogul dintre guvernul venezuelan și opoziție și că dialogul politic rămâne sigura cale către pace în Venezuela și în regiunea învecinată; sprijină toate inițiativele pentru găsirea unei soluții politice la situația actuală în rândul populației venezuelene, inclusiv Mecanismul de la Montevideo, prin intermediul unui proces real și inclusiv de dialog național;

3. cere respectarea Cartei ONU, a dreptului internațional și a principiilor neintervenției și multilateralismului;

4. insistă asupra rezolvării situației actuale din Republica Bolivariană a Venezuelei prin mijloace pașnice, în cadrul său constituției sale, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări și a dreptului poporului venezuelan la autodeterminare; salută apelurile Secretarului General al ONU în acest sens;

5. condamnă cu fermitate recunoașterea unilaterală a lui Juan Guaidó ca președinte interimar de către SUA, unele state membre ale UE și Grupul de la Lima;

6. condamnă amenințările cu intervenția și tentativele de lovitură, care sunt complet inacceptabile și care vor duce doar la exacerbarea situației;

7. regretă exploatarea și utilizarea continue în scopuri politice a așa-zisului ajutor umanitar; reamintește că ajutorul umanitar trebuie să fie acordat în conformitate cu principiile internaționale de neutralitate și independență;

8. subliniază că actualul impas este intolerabil și doar va accentua suferința populației din Venezuela;

9. îți exprimă preocuparea cu privire la pericolul grav de război civil, cu posibilele sale repercusiuni în restul Americii Latine;

10. solicită SUA și UE să ridice sancțiunile economice și financiare împotriva Venezuelei, care accentuează dificultățile cu care se confruntă populația, și să respecte dreptul internațional și drepturile omului;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei, Parlamentului Mercosur, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și organismelor regionale latinoamericane, inclusiv Uniunea națiunilor sud-americane (Unasur), Alianța Bolivariană pentru popoarele Americii noastre (ALBA) și Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene (CELAC).

 

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică