Procedură : 2019/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0229/2019

Texte depuse :

B8-0229/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0229/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 58k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația de urgență din Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}în numele Grupului ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0225/2019

B8‑0229/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de urgență din Venezuela

(2019/2628(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[1], cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia[2], cea din 25 octombrie 2018[3] și cea din 31 ianuarie 2019[4] referitoare la situația din Venezuela,

 având în vedere recentele declarații ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind situația din Venezuela,

 având în vedere ultimele concluzii ale Consiliului,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

 având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

 având în vedere Raportul Amnesty International din 20 februarie 2019[5],

 având în vedere declarațiile Grupului de la Lima, în special cea din 25 februarie 2019[6],

 având în vedere mesajul Secretarului General al Organizației Statelor Americane (OAS) din 20 aprilie 2018 referitor la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela[7], precum și declarația comună a statelor membre ale OSA din 24 ianuarie 2019 referitoare la Venezuela[8],

 având în vedere măsurile de precauție adoptate de Comisia interamericană pentru drepturile omului (IACHR) pentru protejarea lui Juan Guaidó,

 având în vedere actualizarea orală a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 20 martie 2019 privind situația drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Venezuela se confruntă cu o criză umanitară profundă, un deficit de medicamente și de alimente, o situație de grave încălcări ale drepturilor omului, hiperinflație, opresiune politică, corupție și violență; întrucât condițiile de viață s-au deteriorat grav, iar 87 % din populație trăiește în prezent în sărăcie;

B. întrucât recenta pana generală de energie electrică la nivel național care afectează încă anumite state contribuie la o nouă deteriorare dramatică a serviciilor de sănătate și a aprovizionării cu alimente și apă; întrucât  există temeri legate de noi deficiențe în zilele următoare ale rețelei de energie electrică și ale aprovizionării cu apă și întrucât regimul nu poate garanta aceste servicii propriei populații;

C. întrucât lipsa energiei electrice a agravat criza dramatică din spitalele venezuelene, care, de asemenea, nu beneficiază de investiții și de întreținere, în plus față de lipsa lor de medicamente; întrucât zeci de persoane au murit în spitalele publice în timpul penei generale;

D. întrucât rezervele deja limitate de produse alimentare din Venezuela sunt expuse riscului de deteriorare; întrucât oamenii se confruntă cu dificultăți în a obține apă, alimente și medicamente;

E. întrucât căderile sistemului sunt o consecință a gestionării defectuoase, a lipsei de întreținere și a corupției care caracterizează regimul ilegal al lui Nicolás Maduro;

F. întrucât, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), mai mult de 2,7 milioane de venezueleni au părăsit țara din 2015, iar acest număr s-ar putea ridica la 5 de milioane până la sfârșitul anului, dacă criza continuă să se înrăutățească;

G. întrucât populația din Venezuela se confruntă cu o criză fără precedent în plan social, economic și democratic, care a făcut ca peste trei milioane de persoane să părăsească țara și a provocat o inflație de peste 1 650 000 %; întrucât peste 1 milion de copii nu mai frecventează școala;

H. întrucât conflictele continuă de-a lungul frontierelor cu Brazilia și Columbia; întrucât frontierele terestre și maritime ale Venezuelei cu Columbia, Brazilia și insulele din Aruba, Bonaire și Curaçao sunt închise efectiv;

I. întrucât ajutorul internațional a fost colectat în mai multe puncte de-a lungul frontierelor cu Columbia și Brazilia, în așteptarea intrării în țară; întrucât Nicolás Maduro a respins în mod repetat ajutorul internațional, permițând pierderea parțială a acestui ajutor, ceea ce a accentuat suferința populației și a intensificat tensiunile la frontiere;

J. întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolás Maduro a uzurpat în mod ilegitim funcția de președinte în fața Curții Supreme de Justiție, încălcând ordinea constituțională;

K. întrucât Parlamentul European și o parte semnificativă a comunității internaționale l-a recunoscut pe Juan Guaió ca președinte interimar legitim al Venezuelei la 31 ianuarie 2019, dar Maduro păstrează controlul asupra forțelor armate și a instituțiilor statului;

L. întrucât Spania, Franța, Germania, Țările de Jos, Regatul Unit, Austria, Suedia, Danemarca, Portugalia, Finlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Republica Cehă și Estonia l-au recunoscut pe Guaió ca președinte interimar, după ce președintele în funcție, Nicolás Maduro nu și-a manifestat intenția de a convoca noi alegeri; întrucât până astăzi peste 50 de țări l-au recunoscut pe Guaidó în calitate de președinte interimar, inclusiv 24 de state membre ale UE;

M. întrucât, la 8 februarie 2018, procurorul CPI a deschis o anchetă preliminară cu privire la situația din Venezuela;

N. întrucât, în ultimii doi ani, Uniunea a angajat peste 67 de milioane EUR sub formă de acțiuni umanitare și de asistență pentru dezvoltare acordate Venezuelei și este pregătită să intensifice această asistență;

O. întrucât protestele continuă în Venezuela, în special la Caracas; întrucât atacurile și actele de intimidare împotriva civililor, a membrilor opoziției și a legiuitorilor, atât din partea forțelor de securitate, cât și a grupărilor armate ilegale, s-au intensificat;

P. întrucât materialele video dezvăluite de fostul ofițer și locotenent de aviație Ronald Dugarte, prezentate în cadrul  OAS, detaliază și demonstrează cazuri de tortură înregistrate între decembrie 2018 și februarie 2019, care constituie crime împotriva umanității;

Q. întrucât de la începutul anului 2019, 40 de jurnaliști au fost reținuți, ca parte a reprimării crescânde a dizidenților și a libertății presei, care continuă de mai mulți ani, dar care s-a intensificat începând cu 10 ianuarie 2019;

R. întrucât, la 21 martie 2019, poliția de informații din Venezuela l-a reținut pe șeful de cabinet al lui Juan Guaidó, Roberto Marrero, și a intrat cu forța în locuința lui Sergio Vergara, membru al Adunării Naționale din statul Táchira, fără a ține cont de imunitatea sa parlamentară;

S. întrucât forțele de poliție din Cuba și serviciul militar de informații constituie elementul strategic care permite continuarea regimului ilegal al Maduro;

T. întrucât sâmbătă, 23 ianuarie, două avioane aparținând forțelor aeriene ruse au sosit la aeroportul internațional Simón Bolívar International, în Maiquetía, cu cel puțin o sută de soldați la bord și întrucât acest tip de acțiune s-a repetat în ultimele luni;

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la urgența umanitară gravă din Venezuela, care aduce prejudicii grave populației țării;

2. îl sprijină pe Juan Guaió, președintele interimar, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei, și invită VP/ÎR, împreună cu toate statele membre, să-l recunoască pe Juan Guaió ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei și să sprijine foaia sa de parcurs pentru a organiza noi alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile și reinstaurarea democrației; salută faptul că o parte semnificativă a comunității internaționale și majoritatea statelor membre ale UE au recunoscut deja noua președinție interimară; regretă faptul că Consiliul nu a găsit o poziție comună în această privință;

3. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie în prezent unicul organism democratic legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi;

4. își reiterează apelul în favoarea recunoașterii depline ca ambasadori ai reprezentanților diplomatici numiți de președintele interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, Juan Guaió, în UE și în statele sale membre; salută recunoașterea de către Consiliul guvernatorilor Băncii Interamericane de Dezvoltare (BID) și a Societății interamericane de investiții („Inter-American Investment Corporation”) (IIC) a lui Ricardo Hausmann ca guvernator al Venezuelei în entitățile respective;

5. este consternat de recenta criză gravă a energiei electrice, cauzată de o gestionare defectuoasă, investiții insuficiente și corupție, care a culminat cu o pană la scară națională la începutul lui martie 2019, care a durat mai mult de 100 de ore, agravând și mai mult criza umanitară și ducând la o serie de decese, provocând un haos în întreaga țară, paralizând aeroporturi și spitale, întrerupând serviciile de telefonie și internet și închizând sursele de aprovizionare cu apă;

6. condamnă blocada impusă de regimul ilegal al lui Maduro în ceea ce privește furnizarea de ajutor umanitar urgent; reiterează faptul că asistența umanitară trebuie să intre în țară fără obstacole și să ajungă la cei care au nevoie de ajutor, care trăiesc în condiții de extremă vulnerabilitate; condamnă acțiunile desfășurate în cadrul regimului Maduro din 23 februarie 2019, care au împiedicat intrarea în țară a ajutorului umanitar donat de mai multe țări și colectat la frontierele cu Columbia și Brazilia, ajungând chiar să îl distrugă;

7. sprijină membrii armatei venezuelene care au refuzat să reprime populația civilă în timpul acestei crize și care au dezertat; recunoaște activitatea desfășurată de autoritățile columbiene pentru protecția și îngrijirea acestor soldați dizidenți; încurajează personalul militar, în special pe cei care ocupă posturi de înalt nivel, să respingă ordinele care implică încălcări ale drepturilor omului și să sprijine ruta constituțională condusă de președintele interimar, Juan Guaidó;

8. salută călduros și sprijină ferm eforturile depuse de organizații internaționale precum Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și UNHCR, precum și de alte organizații neguvernamentale, de a ajuta migranții și refugiații venezueleni din Columbia și Brazilia învecinate, precum și din alte țări;

9. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la rapoartele care demonstrează că prezența criminalității organizate în Venezuela, extinderea sa și operațiunile sale transfrontaliere, în special față de Columbia, pune în pericol stabilitatea regiunii;

10. solicită ca competențele Adunării Naționale alese în mod democratic să fie restabilite și respectate; solicită ca imunitatea, libertatea și siguranța tuturor membrilor Adunării Naționale și ale președintelui Adunării, Juan Guaió, obligatorii din punct de vedere constituțional, să fie respectate;

11. condamnă raidurile efectuate de serviciile de securitate ale Maduro și reținerea șefului de cabinet al președintelui interimar, Juan Guaidó, Roberto Marrero, precum și recenta intrare cu forța în casa unui membru al Adunării Naționale, Sergio Vergara; solicită eliberarea imediată a lui Marrero; condamnă răpirea lui Juan Requesens, membru al Adunării Naționale, și solicită eliberarea sa;

12. ia act de înființarea Grupului internațional de contact  (GIC) la inițiativa Uniunii Europene, care urmărește să creeze condițiile necesare pentru organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și să faciliteze furnizarea de asistență umanitară; insistă ca această inițiativă să funcționeze ca un mecanism eficient pentru a produce rezultate concrete pe termen scurt, în special ca urmare a situației de urgență cu care se confruntă țara în cursul ultimelor săptămâni și a reuniunii care a avut loc la Montevideo la 7 martie; solicită ICG să evite să fie folosit de regimul Maduro ca o strategie pentru a întârzia soluționarea crizei și să analizeze de urgență modalități de abordare a nevoilor urgente ale populației Venezuelei și de creștere a sprijinului acordat refugiaților venezueleni care au fugit în alte țări din regiune și din afara acesteia; indică faptul că ICG trebuie să fie aliniat la pozițiile Parlamentului European, astfel cum este prevăzut în rezoluțiile sale, și să colaboreze cu Grupul de la Lima, actorul regional care a condus opoziția față de regimul Maduro;

13. își reafirmă sprijinul pentru o soluționare pașnică și democratică a crizei politice; insistă asupra faptului că singura soluție pentru țară este organizarea de alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, pe baza unui calendar fix, condiții echitabile pentru toți actorii și transparență și în prezența unor observatori internaționali credibili;

14. recunoaște importanța Grupului de la Lima, precum și eforturile depuse de țările sale membre, ca un mecanism regional care caută o soluție democratică la criză sub conducerea lui Juan Guaió, ca președinte interimar legitim al Venezuelei;

15. atrage atenția asupra creșterii crizei refugiaților și a migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea de care au dat dovadă țările vecine și solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, nu numai prin acordarea de asistență umanitară, ci și prin furnizarea mai multor resurse și prin intermediul politicii de dezvoltare;

16. reamintește că criza umanitară își are originea într-o criză politică; solicită insistent autorităților din Venezuela să se asigure că se pune capăt imediat tuturor încălcărilor drepturilor omului, inclusiv celor comise împotriva civililor, și să garanteze faptul că se respectă pe deplin toate drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea de întrunire;

17. condamnă cu fermitate represiunea dură a celor care se opun și denunță regimul, inclusiv personalul militar, medicii, lucrătorii publici, oponenții politici, cadrele universitare și studenții, membrii sistemului judiciar, comunitățile indigene, cum ar fi populația Pemon, și membrii organizațiilor societății civile, precum și actele de violență care au avut ca rezultat ucideri și victime; își exprimă solidaritatea cu poporul din Venezuela și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor afectați; solicită insistent autorităților de facto din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să tragă la răspundere persoanele vinovate, precum și să asigure respectarea deplină a tuturor libertăților fundamentale și a drepturilor omului;

18. solicită de urgență eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici, inclusiv a laureatului Premiului Saharov, Leopoldo López, și a numeroșilor jurnaliști, dintre care unii sunt cetățeni ai UE;

19. sprijină ferm apelul Secretarului General al ONU pentru efectuarea unei anchete independente și complete cu privire la victimele raportate; reamintește angajamentul UE față de multilateralism, în cadrul doctrinei ONU, ca un angajament colectiv convenit de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite pentru a evita o catastrofă umanitară cu consecințe mai mari; își reafirmă sprijinul deplin pentru rolul CPI în lupta împotriva impunității și pentru aducerea în fața justiției a autorilor actelor de violență și de încălcare a drepturilor omului, precum și pentru deschiderea unei anchete în urma examinărilor preliminare asupra crimelor comise de regimul Maduro, inclusiv a unor crime grave împotriva umanității;

20. îndeamnă Consiliul să adopte imediat sancțiuni specifice suplimentare împotriva reprezentanților regimului nelegitim venezuelan responsabil de încălcări ale drepturilor omului și subminarea democrației și a statului de drept și să extindă aceste sancțiuni pentru a include membrii familiilor acestora; solicită Consiliului să ia în considerare impunerea de sancțiuni împotriva societății petroliere de stat PDVSA din Venezuela;

21. îndeamnă comunitatea internațională să adopte toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare „responsabilitatea de a proteja”, care ține de responsabilitatea tuturor statelor membre ale ONU, în fața crimelor împotriva umanității comise de regimul Maduro și deteriorării crizei drepturilor omului;

22. îndeamnă guvernul Republicii Cuba să oprească amestecul său în Republica Bolivariană a Venezuelei, deoarece afectează relațiile dintre Cuba și Uniunea Europeană;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Grupului de contact internațional, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Grupului de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

[1] Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

[2] Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică