<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0233/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie liberalizacji reżimu wizowego wobec Kosowa</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B8‑0233/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie liberalizacji reżimu wizowego wobec Kosowa

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie (UE) 2018/1806,

 uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. („agenda z Salonik”),

 uwzględniając plan działania dotyczący liberalizacji reżimu wizowego przedstawiony w Kosowie w dniu 14 czerwca 2012 r.,

 uwzględniając wniosek COM(2016)0277,

 uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie z agendą z Salonik Kosowo mogłoby skorzystać z liberalizacji systemu wiz krótkoterminowych, oraz mając na uwadze, że ostatni warunek został spełniony przez zawarcie umowy transgranicznej z Czarnogórą w dniu 21 marca 2018 r.;

B. mając na uwadze, że plan działania obejmuje warunki dotyczące korupcji i praw mniejszości;

1. zauważa, że w 2018 r. organizacja Transparency International uplasowała Kosowo na niższej pozycji w rankingu według wskaźnika postrzegania korupcji w stosunku do 2017 r.;

2. stwierdza, że w dniu 1 lutego 2019 r. Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie zwróciła uwagę na ponowne wystąpienie napięć z mniejszością serbską po nałożeniu 100-procentowego cła na import serbski i przekształceniu kosowskich sił bezpieczeństwa w armię;

3. wzywa Radę do odmowy liberalizacji reżimu wizowego wobec Kosowa.

 

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2019Informacja prawna