Postupak : 2019/2680(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0235/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0235/2019

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0332

<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0235/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 49k

<TitreType>PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora</Titre>

<DocRef>(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku</Commission>

Nadležni zastupnik: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0235/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora

(C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2019)02533),

 uzimajući u obzir pismo Komisije od 28. ožujka 2019. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 1. travnja 2019.,

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju[1], a posebno njezin članak 5. stavak 2. i članak 82. stavak 6.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/396 od 19. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma na koji obveza poravnanja počinje proizvoditi učinke za određene vrste ugovora[2]

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

 uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da se u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/396 Uredba primjenjuje od sljedećeg dana nakon datuma kad se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju ili ako je donesena odluka o produljenju dvogodišnjeg razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a;

B. budući da je Europsko vijeće 22. ožujka 2019. donijelo Odluku 2019/476[3] o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom i budući da stoga neće biti ispunjen drugi uvjet za primjenu Delegirane uredbe (EU) 2019/396, a to je da dvogodišnje razdoblje iz članka 50. stavka 3. UEU-a nije produljeno;

C. budući da će razlozi na kojima se temelji Delegirana uredba (EU) 2019/396 i dalje postojati, neovisno o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a, i budući da je Parlament 13. veljače 2019. izjavio da nema prigovora na Delegiranu uredbu (EU) 2019/396;

D. budući da se Parlament i dalje slaže da je za nadležna tijela i financijska tržišta važno izuzeti određene transakcije koje proizlaze iz obnove, na ograničeno razdoblje od 12 mjeseci, ako se druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini promijeni u drugu ugovornu stranu u EU-27, i u tom kontekstu pozdravlja Delegiranu uredbu od 28. ožujka 2019. koja se bavi novim razvojem događaja u pogledu produljenja razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a Odlukom Europskog vijeća (EU) br. 2019/476;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

[1] SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

[2] SL L 71, 13.3.2019., str. 11.

[3] Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/476 donesena u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, od 22. ožujka 2019. o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a (SL L 80I, 22.3.2019., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2019.Pravna napomena