<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 114kWORD 42k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>universaalista digitaalisesta identiteetistä: unionin kaikkien kansalaisten perusoikeus</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys universaalista digitaalisesta identiteetistä: unionin kaikkien kansalaisten perusoikeus

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A. ottaa huomioon, että unionin oikeudessa tunnustettuja perusoikeuksia, erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisia oikeuksia, on noudatettava internetissä;

B. ottaa huomioon, että nämä oikeudet, erityisesti oikeus tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan, oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus internetin käyttömahdollisuuteen, liittyvät erottamattomasti digitaalisen identiteetin käsitteeseen;

C. toteaa, että kun oikeus digitaaliseen identiteettiin on tunnustettu, siitä tulee yksilön erottamaton oikeus, jonka unioni sitoutuu takaamaan riippumatta siteistä, joita asianomaisella osapuolella on alkuperämaansa oikeusjärjestelmään;

1. kehottaa komissiota ehdottamaan säädöstä, jossa tunnustetaan oikeus digitaaliseen identiteettiin ja määritellään sen sisältö, rajoitukset ja suojakeinot ja se, minkälainen vuorovaikutus sillä on muiden perusoikeuksien kanssa; korostaa, että oikeus digitaaliseen identiteettiin on tunnustettava kaikkien ihmisten perusoikeudeksi ja että sitä on sellaisena suojeltava unionin lainsäädännöllä ja se on myönnettävä kaikille, jotka ovat hankkineet unionin kansalaisuuden;

2. vaatii, että tämä oikeus, jonka Euroopan unioni tunnustaa perusoikeudeksi, säilytetään ja sitä suojataan Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisesta ja mahdollisesta lopullisesta sopimuksesta parhaillaan käytävien neuvottelujen yhteydessä.

 

Päivitetty viimeksi: 15. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus