<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0236/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 48k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o univerzalnom digitalnom identitetu: temeljnom pravu svih europskih građana</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8-0236/2019

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o univerzalnom digitalnom identitetu: temeljnom pravu svih europskih građana

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A. budući da se niz prava priznatih pravom Europske unije moraju poštovati na internetu, posebno članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članak 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

B. budući da su ta prava, posebno pravo na zaštitu podataka i privatnost, „pravo na zaborav“ i pravo na pristup internetu sva suštinski povezana s pojmom digitalnog identiteta;

C. budući da pravo na digitalni identitet, nakon što se jednom prizna, postaje neotuđivo pravo pojedinca koje se Unija obvezuje jamčiti, bez obzira na povezanost zainteresirane strane s pravnim sustavom zemlje podrijetla;

1. poziva Komisiju da predloži zakonodavni akt kojim se priznaje pravo na digitalni identitet i kojim se određuje njegov sadržaj, ograničenja i zaštitne mjere te njegova povezanost s drugim temeljnim pravima; naglašava da pravo na digitalni identitet mora biti priznato kao temeljno pravo svih ljudi i kao takvo mora biti zaštićeno pravom EU-a i odobreno svakoj osobi koja je državljanin jedne od država članica Unije;

2. potiče da se ovo pravo, koje je Europska unija priznala kao temeljno, očuva i štiti u kontekstu aktualnih pregovora, kao i mogućeg konačnog sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

 

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2019.Pravna napomena