<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 42k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la identitatea digitală universală: un drept fundamental al tuturor cetățenilor europeni</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la identitatea digitală universală: un drept fundamental al tuturor cetățenilor europeni

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât se impune respectarea pe internet a unei serii de drepturi recunoscute de legislația Uniunii, în special la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B. întrucât aceste drepturi, în special dreptul la protecția datelor și a vieții private, dreptul de a fi uitat și dreptul la acces la internet sunt legate în mod intrinsec de noțiunea de identitate digitală;

C. întrucât, odată recunoscut, dreptul la identitate digitală devine un drept inalienabil al unei persoane, pe care Uniunea se angajează să îl garanteze, indiferent de legăturile părții interesate cu sistemul juridic din țara sa de origine,

1. invită Comisia să propună un act legislativ care să recunoască dreptul la identitate digitală și să specifice conținutul, limitele și garanțiile sale și modul în care interacționează cu alte drepturi fundamentale; subliniază că dreptul la identitate digitală trebuie să fie recunoscut ca un drept fundamental al tuturor și, ca atare, trebuie să fie protejat de legislația UE și acordat oricărei persoane care dobândește cetățenia UE;

2. solicită ca acest drept, care este recunoscut drept fundamental de către Uniunea Europeană, să fie menținut și protejat în contextul negocierilor în curs și al unui posibil acord final privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

 

Ultima actualizare: 15 aprilie 2019Notă juridică