<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0236/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 48k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 133 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o univerzalni digitalni identiteti: temeljni pravici vseh evropskih državljanov</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8-0236/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o univerzalni digitalni identiteti: temeljni pravici vseh evropskih državljanov

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A. ker je treba vrsto pravic, priznanih v zakonodaji EU, uveljaviti tudi na spletu, zlasti člen 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člen 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

B. ker so te pravice, zlasti pravica do varstva podatkov in zasebnosti, pravica do pozabe in pravica do internetnega dostopa, neločljivo povezane s konceptom digitalne identitete,

C. ker postane pravica do digitalne identitete, ko se enkrat prizna, neodtujljiva pravica posameznika, ki jo mora Unija zagotavljati ne glede na povezanost zainteresirane strani s pravnim sistemom njegove države izvora;

1. poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajni akt, ki bo priznal pravico do digitalne identitete in opredelil njeno vsebino, omejitve in zaščitne ukrepe ter povezanost z drugimi temeljnimi pravicami; poudarja, da je treba pravico do digitalne identitete priznati za temeljno pravico vseh, pravo EU jo mora kot tako varovati, njeno uveljavljanje pa omogočiti vsem, ki pridobijo državljanstvo EU;

2. poziva, naj se ta pravica, ki se v Evropski uniji priznava kot temeljna, ohranja in varuje tudi v okviru aktualnih pogajanj in morebitnega končnega sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Zadnja posodobitev: 15. april 2019Pravno obvestilo