Procedure : 2019/2651(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0239/2019

Indgivne tekster :

B8-0239/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.7

Vedtagne tekster :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3</TitreRecueil>


<Titre>om Kommissionens delegerede forordning af 13. marts 2019, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transport- og Turismeudvalget</Commission>

Ansvarligt medlem: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 13. marts 2019, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer

(2019/2651(DEA))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2019)1789),

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer[1], særlig artikel 6, stk. 3,

 der henviser til forslag til beslutning fra Transport- og Turismeudvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

A. der henviser til, at der i den europæiske strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (C-ITS-strategien)[2] blev peget på, at der var en risiko for fragmentering af det indre marked på C-ITS-området og et behov for at fastlægge minimumskrav til C-ITS-tjenester for at sikre en koordineret og sammenhængende indførelse af disse tjenester;

B. der henviser til, at Kommissionen har gjort brug af sin beføjelse i henhold til direktiv 2010/40/EU til at vedtage en delegeret retsakt for at sikre C-ITS-tjenesternes kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af EU-dækkende C-ITS-tjenester baseret på pålidelig og sikker kommunikation;

C. der henviser til, at Kommissionen med sine egne ord forsøger at fremme en "fremgangsmåde med hybrid kommunikation", der kombinerer to typer teknologier, nemlig kommunikationsteknologier til korte distancer og kommunikationsteknologier til længere distancer; der henviser til, at ITS-G5 er blevet valgt som hovedreference for indførelsen af C-ITS inden for kortdistancekommunikation;

D. der henviser til, at en virkelig teknologineutral tilgang ville tage højde for alle eksisterende anvendelser, der involverer brug af cellenetværk, og sikre gensidig interoperabilitet på tjenesteniveauet, hvilket ville muliggøre indførelse af alle nye teknologier i tillæg til ITS-G5;

E. der henviser til, at Kommissionen gennem kravet om bagudrettet kompatibilitet med ITS-G5 sætter grænser for udviklingen af innovative C-ITS-transportløsninger i hele Europa;

F. der henviser til, at den delegerede forordning først formelt blev fremsendt nogle få dage før starten på Parlamentets pause, og at Parlamentet har mindre end to måneder til at gennemgå og vurdere retsakten;

1. gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

[1] EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.

[2]  Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer - en milepæl hen imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet (COM(2016)0766).

Seneste opdatering: 11. april 2019Juridisk meddelelse