Postupak : 2019/2651(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0239/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0239/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.7

Doneseni tekstovi :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0239/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 49k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o Delegiranoj uredbi Komisije od 13. ožujka 2019. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Odbor za promet i turizam</Commission>

Nadležni zastupnik: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8-0239/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 13. ožujka 2019.o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava

(2019/2651(DEA))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2019)1789),

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Direktivu 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza[1], a posebno njezin članak 6. stavak 3.,

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za promet i turizam,

 uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A. budući da je europskom strategijom za kooperativne inteligentne transportne sustave (C-ITS)[2] utvrđeno da postoji rizik od rascjepkanosti unutarnjeg tržišta u području   C-ITS-a i da je potrebno utvrditi minimalne zahtjeve za usluge C-ITS-a kako bi se osigurala njihova koordinirana i dosljedna primjena;

B. budući da je Komisija u skladu s Direktivom 2010/40/EU iskoristila ovlast za donošenje delegiranog akta kako bi se osigurala kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluga C-ITS-a pri uvođenju i operativnoj upotrebi usluga C-ITS-a diljem Unije utemeljenih na pouzdanoj i sigurnoj komunikaciji;

C. budući da Komisija navodi kako nastoji promicati primjenu pristupa „hibridne komunikacije” kojim se kombiniraju dvije vrste tehnologija – komunikacijska tehnologija kratkog dometa i komunikacijska tehnologija duljeg dometa; budući da je ITS-G5 odabran kao glavna referenca za uvođenje C-ITS-a u komunikaciji kratkog dometa;

D. budući da bi se u okviru istinski tehnološki neutralnog pristupa razmotrilo svako postojeće uvođenje u sklopu mobilnih mreža i omogućila uzajamna interoperabilnost na razini usluga, čime bi se omogućilo uvođenje svih novih tehnologija uz ITS-G5;

E. budući da Komisija svojim zahtjevom za kompatibilnost s ranijim verzijama sustava ITS-G5 uvodi ograničenja za razvoj inovativnih prometnih rješenja za C-ITS diljem Europe;

F. budući da je Delegirana uredba službeno predana tek nekoliko dana prije početka razdoblja stanke i da Parlament ima manje od dva mjeseca za ocjenjivanje tog akta;

1. ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

[1]  SL L 207, 6.8.2010, str. 1.

[2]  Komunikacija Komisije od 30. studenog 2016. „Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave, važan korak prema kooperativnoj, povezanoj i automatiziranoj mobilnosti” (COM(2016)0766),

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2019.Pravna napomena