Eljárás : 2019/2651(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0239/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0239/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.7

Elfogadott szövegek :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019. március 13-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság</Commission>

Illetékes képviselő: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019. március 13-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

(2019/2651(DEA))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2019)1789),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

 tekintettel az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

 tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság állásfoglalási indítványára,

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdésére,

A. mivel az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) európai stratégiája[2] megállapította, hogy a C-ITS területén fennáll a belső piac széttagolódásának veszélye, és hogy a C-ITS-szolgáltatásokra vonatkozóan minimumkövetelményeket kell meghatározni összehangolt és koherens kiépítésük érdekében;

B. mivel a Bizottság a 2010/40/EU irányelv szerinti felhatalmazás alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el annak érdekében, hogy a megbízható és biztonságos kommunikáción alapuló, az Unió egész területére kiterjedő C-ITS-szolgáltatások kiépítése és gyakorlati használata során biztosított legyen a C-ITS-szolgáltatások kompatibilitása, kölcsönös átjárhatósága és folyamatossága;

C. mivel a Bizottság kifejtette, hogy egy olyan „hibrid kommunikációs megközelítés” alkalmazását kívánja előmozdítani, amely két technológiatípust ötvöz: a rövid hatótávolságú kommunikációs technológiákat és a nagyobb hatótávolságú kommunikációs technológiákat; mivel a C-ITS rövid hatótávolságú kommunikációban való kiépítése tekintetében az ITS-G5-öt jelölték ki fő referenciaként;

D. mivel egy technológiai szempontból valóban semleges megközelítés az összes olyan már meglévő rendszert számításba venné, amely mobiltelefon-hálózatokat használ, és kölcsönös átjárhatóságot biztosítana szolgáltatási szinten, lehetővé téve ezáltal az ITS-G5 mellett minden új technológia bevezetését;

E. mivel a Bizottság az ITS-G5-tel való visszamenőleges kompatibilitásra vonatkozó követelmény révén korlátozza a C-ITS innovatív közlekedési megoldásainak fejlesztését Európában;

F. mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet hivatalosan mindössze néhány nappal a működési szünet kezdete előtt küldték meg, és kevesebb mint két hónap áll a Parlament rendelkezésére, hogy ellenőrzés keretében értékelje a jogi aktust;

1. kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

[1]  HL L 207., 2010.8.6, 1. o.

[2]  „Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája – mérföldkő az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitás megvalósítása felé” című, 2016. november 30-i bizottsági közlemény (COM(2016)0766).

Utolsó frissítés: 2019. április 12.Jogi nyilatkozat