Procedură : 2019/2651(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0239/2019

Texte depuse :

B8-0239/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.7

Texte adoptate :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 51k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Deputat responsabil: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative

(2019/2651(DEA))

 

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)1789),

 având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport[1], în special articolul 6 alineatul (3),

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât strategia europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (C-STI)[2] a identificat un risc de fragmentare a pieței interne în domeniul C-STI și necesitatea de a se stabili cerințe minime pentru serviciile C-STI, cu scopul de a asigura implementarea lor coordonată și coerentă;

B. întrucât Comisia a recurs la competențele conferite în temeiul Directivei 2010/40/UE pentru a adopta un act delegat prin care să asigure compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea serviciilor C-STI în cadrul implementării și utilizării operaționale a serviciilor C-STI la nivelul Uniunii pe baza unor comunicări fiabile și securizate;

C. întrucât, potrivit Comisiei, urmărește să promoveze utilizarea unei abordări bazate pe „comunicarea hibridă”, care combină două tipuri de tehnologii, și anume tehnologiile de comunicații cu rază scurtă și tehnologiile de comunicații cu rază mai lungă; întrucât STI-G5 a fost ales ca referință principală pentru implementarea C-STI în comunicațiile cu rază scurtă;

D. întrucât o abordare cu adevărat neutră din punctul de vedere al tehnologiei ar include toate implementările existente care folosesc rețele celulare și ar asigura interoperabilitatea reciprocă la nivel de serviciu, permițând introducerea tuturor tehnologiilor noi în plus față de STI-G5;

E. întrucât Comisia, prin cerința de retrocompatibilitate cu STI-G5, stabilește limite pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare de transport C-STI în întreaga Europă;

F. întrucât regulamentul delegat a fost transmis oficial cu doar câteva zile înainte să înceapă perioada de suspendare a activității, iar Parlamentul are la dispoziție mai puțin de două luni de control pentru a evalua actul;

1. formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

[1]  JO L 207, 6.8.2010, p. 1.

[2] Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 intitulată „O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată” (COM(2016)0766).

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019Notă juridică