Proċedura : 2019/2698(RSO)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0240/2019

Testi mressqa :

B8-0240/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Testi adottati :

P8_TA(2019)0408

<Date>{11/04/2019}11.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0240/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 51k

<TitreType>PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI</TitreType>

<TitreRecueil>imressqa skont l-Artikoli 212 u 214 tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar in-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, ta' delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari konġunti u ta' delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u għal assemblej parlamentari multilaterali</Titre>

<DocRef>(2019/2698(RSO))</DocRef>


<Commission>Konferenza tal-Presidenti</Commission>


B8‑0240/2019

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, ta' delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari konġunti u ta' delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u għal assemblej parlamentari multilaterali

(2019/2698(RSO))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti,

 wara li kkunsidra l-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, ta' kooperazzjoni, u ftehimiet oħra konklużi mill-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 212 u 214 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. waqt li jinsab anzjuż biex isaħħaħ id-demokrazija parlamentari billi jfittex li jkun hemm djalogu interparlamentari kontinwu;

1. Jiddeċiedi li jistabbilixxi n-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari u r-raggruppamenti reġjonali tagħhom kif ġej:

(a) L-Ewropa, il-Balkani tal-Punent u t-Turkija

Delegazzjonijiet għal:

 il-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja ta' Fuq

 il-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Delegazzjoni għall-kooperazzjoni tat-Tramuntana u għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Iżlanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bożnija-Ħerzegovina u mal-Kosovo

(b) Ir-Russja u l-istati tas-Sħubija tal-Lvant

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia;

(c) Il-Magreb, il-Maxreq, Iżrael u l-Palestina

Delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet ma':

 Iżrael

 il-Palestina

 il-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi, inklużi l-Kumitati Parlamentari Konġunti UE-Marokk, UE-Tuneżija u UE-Alġerija

 il-pajjiżi tal-Maxreq

(d) Il-Peniżola Għarbija, l-Iraq u l-Iran

Delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet ma':

 il-Peniżola Għarbija

 l-Iraq

 l-Iran

(e) Il-Kontinent Amerikan

Delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet ma':

 l-Istati Uniti

 il-Kanada

 ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil

 il-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali

 il-pajjiżi tal-Komunità Andina

 il-Mercosur

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

(f) l-Asja/il-Paċifiku

Delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet ma':

 il-Ġappun

 ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

 l-Indja

 l-Afganistan

 il-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

 il-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

 il-Peniżola Koreana

 l-Awstralja u New Zealand

Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Każakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Użbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

(g) l-Afrika

Delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet ma':

 l-Afrika t'Isfel

 il-Parlament Pan-Afrikan

(h) L-Assemblej Multilaterali

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO;

2. Jiddeċiedi li għas-sħubija tal-kumitati parlamentari li nħolqu abbażi tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) jistgħu jipparteċipaw esklużivament Membri mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u mill-Kumitat għall-Iżvilupp – filwaqt li jiġi żgurat li l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jżomm ir-rwol prinċipali bħala l-kumitat responsabbli – u li dawn għandhom jikkoordinaw b'mod attiv il-ħidma tagħhom mal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE;

3. Jiddeċiedi li għas-sħubija tal-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran, l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u l-Assemblea Parlament Euronest jistgħu jipparteċipaw esklużivament Membri mid-delegazzjonijiet bilaterali jew sottoreġjonali koperti minn kull Assemblea;

4. Jiddeċiedi li għas-sħubija tad-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO jistgħu jipparteċipaw esklużivament Membri mis-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża;

5. Jiddeċiedi li l-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tfassal abbozz ta' kalendarju ta' attivitajiet ta' kull sitt xhur wara konsultazzjoni mal-Kumitati għall-Affarijiet Barranin, għall-Iżvilupp u għall-Kummerċ Internazzjonali. Dan għandu jitfassal f'kooperazzjoni mill-qrib mal-kalendarju ta' sitt xhur tad-delegazzjonijiet tal-kumitati tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, filwaqt li jitqies ukoll il-programm ta' ħidma annwali tal-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet (DEG), sabiex jiġi żgurat approċċ konsistenti. Dan l-abbozz konġunt tal-kalendarju tal-attivitajiet ta' kull sitt xhur għandu mbagħad jitressaq għall-adozzjoni quddiem il-Konferenza tal-Presidenti. Il-Konferenza tal-Presidenti tista' timmodifika l-abbozz ta' kalendarju propost bil-ħsieb li tirrispondi għall-avvenimenti politiċi u tiżgura l-koerenza tal-attivitajiet esterni kollha tal-Parlament;

6. Ifakkar li huma biss id-delegazzjonijiet uffiċjali, debitament awtorizzati mill-Konferenza tal-Presidenti, li jistgħu jwettqu attivitajiet f'isem il-Parlament Ewropew u jirrappreżentaw il-pożizzjoni tiegħu;

7. Jiddeċiedi li l-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati għandhom jaħtru sostituti permanenti biex iservu f'kull tip ta' delegazzjoni u li n-numru ta' dawn is-sostituti ma jistax jaqbeż in-numru ta' membri sħaħ li jirrappreżentaw lill-gruppi jew lill-Membri mhux affiljati;

8. Jiddeċiedi li l-membri sħaħ tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti għandhom ikunu intitolati jipparteċipaw fil-laqgħat interparlamentari barra mill-postijiet tax-xogħol tal-Parlament. Jekk membru sħiħ ma jkunx jista' jivvjaġġa, jista' jiġi sostitwit minn wieħed mill-membri sostituti permanenti jew, jekk il-membru sostitut ma jkunx disponibbli, minn membru tal-assemblea interparlamentari li tkopri din id-delegazzjoni, nominat mill-grupp politiku li għalih jappartjeni l-membru sħiħ. Jekk membru tal-assemblea interparlamentari li jkopri din id-delegazzjoni ma jkunx disponibbli, il-membri tal-Kumitati AFET, DEVE u INTA jistgħu jkunu intitolati li jipparteċipaw;

9. Iqis li qabel laqgħa interparlamentari mal-kontroparti (SAPC, KPK, PAC, KKP, IPM, eċċ.), jew qabel ma tintbagħat kwalunkwe delegazzjoni, għandha ssir konsultazzjoni mill-qrib mal-kumitat(i) rilevanti dwar suġġetti politiċi possibbli jew kwistjonijiet ta' skrutinju leġiżlattiv li d-delegazzjoni għandha tindirizza f'laqgħat mal-kontropartijiet tal-pajjiż ikkonċernat;

10. Se jagħmel ħiltu biex jiżgura fil-prattika li rapporteur jew president wieħed jew aktar ta' kumitat jistgħu, bl-istess mod, jieħdu sehem fil-proċedimenti tad-delegazzjonijiet, tal-kumitati interparlamentari konġunti, tal-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u tal-assemblej parlamentari multilaterali, u jiddeċiedi li l-President, fuq talba konġunta tad-delegazzjoni u tal-presidenti tal-kumitati kkonċernati, għandu jawtorizza missjonijiet ta' dan it-tip;

11. Jiddeċiedi li din id-deċiżjoni se tidħol fis-seħħ fl-ewwel sessjoni parzjali tad-disa' leġiżlatura;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

 

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' April 2019Avviż legali