Postopek : 2019/2698(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0240/2019

Predložena besedila :

B8-0240/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0408

<Date>{11/04/2019}11.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0240/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 50k

<TitreType>PREDLOG SKLEPA</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členoma 212 in 214 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah</Titre>

<DocRef>(2019/2698(RSO))</DocRef>


<Commission>Konferenca predsednikov</Commission>


B8-0240/2019

Sklep Evropskega parlamenta o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah

(2019/2698(RSO))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga sklepa konference predsednikov,

 ob upoštevanju sporazumov o pridružitvi in sodelovanju ter drugih sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjimi državami,

 ob upoštevanju členov 212 in 214 Poslovnika,

A. v želji, da bi se s prizadevanji za stalni medparlamentarni dialog okrepila parlamentarna demokracija;

1. sklene določiti število medparlamentarnih delegacij in njihovo regionalno razporeditev:

(a) Evropa, Zahodni Balkan in Turčija

Delegacije pri:

 skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija

 skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

Delegacija v stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

Delegacija v stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora

Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

(b) Rusija in države vzhodnega partnerstva

Delegacija v odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija

Delegacija za odnose z Belorusijo

Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

(c) Magreb, Mašrek, Izrael in Palestina

Delegacije za odnose z:

 Izraelom

 Palestino

 državami Magreba in Unijo arabskega Magreba, vključno s skupnimi parlamentarnimi odbori EU-Maroko, EU-Tunizija in EU-Alžirija

 državami Mašreka

(d) Arabski polotok, Irak in Iran

Delegacije za odnose z:

 Arabskim polotokom

 Irakom

 Iranom

(e) Amerike

Delegacije za odnose z:

 Združenimi državami

 Kanado

 Federativno republiko Brazilijo

 državami Srednje Amerike

 državami Andske skupnosti

 Mercosurjem

Delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

Delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

Delegacija pri parlamentarnem odboru Cariforum-EU

(f) Azija, Pacifik

Delegacije za odnose z:

 Japonsko

 Ljudsko republiko Kitajsko

 Indijo

 Afganistanom

 državami južne Azije

 državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

 Korejskim polotokom

 Avstralijo in Novo Zelandijo

Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

(g) Afrika

Delegacije za odnose z:

 Južno Afriko

 vseafriškim parlamentom

(h) Večstranske skupščine

Delegacija v skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

Delegacija v Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Delegacija v parlamentarni skupščini Euronest

Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO

2. sklene, da bodo parlamentarni odbori, ustanovljeni na podlagi sporazuma o gospodarskem partnerstvu, sestavljeni izključno iz članov Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za razvoj – pri čemer mora imeti vodilno vlogo Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor –, svoje delo pa bi morali dejavno usklajevati s skupno parlamentarno skupščino AKP-EU;

3. sklene, da bodo parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje, Evro-latinskoameriška parlamentarna skupščina in parlamentarna skupščina Euronest sestavljene izključno iz članov dvostranskih ali podregionalnih delegacij, ki so vključene v vse navedene skupščine;

4. sklene, da bo delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO sestavljena izključno iz članov Pododbora za varnost in obrambo;

5. sklene, da bi morala konferenca predsednikov delegacij po posvetovanju z Odborom za zunanje zadeve, Odborom za razvoj in Odborom za mednarodno trgovino pripraviti osnutek šestmesečnega koledarja dejavnosti. Pri njegovi pripravi bi bilo treba skrbno upoštevati šestmesečni koledar dejavnosti delegacij odborov, ki ga določi konferenca predsednikov odborov, pa tudi letni delovni program skupine za podporo demokraciji in usklajevanje volitev, da bi se zagotovil dosleden pristop. Ta skupni osnutek šestmesečnega koledarja dejavnosti se nato predloži konferenci predsednikov za sprejetje. Konferenca predsednikov lahko spremeni predlagani osnutek koledarja, da bi se odzvala na politične dogodke in zagotovila usklajenost vseh zunanjih dejavnosti Parlamenta;

6. želi spomniti, da samo uradne delegacije, ki jih odobri konferenca predsednikov, lahko izvajajo dejavnosti v imenu Evropskega parlamenta in zastopajo njegovo stališče;

7. sklene, naj politične skupine in neodvisni poslanci za vse vrste delegacij imenujejo stalne namestnike, katerih število ne sme biti večje od števila polnopravnih članov, ki zastopajo skupine ali neodvisne poslance;

8. odloči, da so polnopravni člani stalnih medparlamentarnih delegacij upravičeni do udeležbe na medparlamentarnih srečanjih zunaj krajev dela Parlamenta. Če polnopravni član ne more potovati, ga lahko zamenja eden od stalnih namestnikov ali, če nadomestnega člana ni na voljo, član medparlamentarne skupščine, ki pokriva to delegacijo, imenuje pa ga politična skupina polnopravnega člana. Če ni na voljo člana medparlamentarne skupščine, ki pokriva to delegacijo, bi lahko bili do udeležbe upravičeni člani Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za mednarodno trgovino;

9. meni, da bi bilo treba pred medparlamentarnim srečanjem z ustreznimi sogovorniki (stabilizacijsko-pridružitveni odbor, skupni parlamentarni odbor, pridružitveni parlamentarni odbor, odbor za parlamentarno sodelovanje, medparlamentarne seje itd.) ali preden se organizira delegacija opraviti tesno posvetovanje z ustreznimi odbori o morebitnih političnih temah ali vprašanjih v zvezi z zakonodajnim nadzorom, ki bi jih morala delegacija obravnavati na srečanjih s sogovorniki iz zadevne države;

10. si bo prizadeval v praksi zagotoviti, da bo lahko v postopkih delegacij, skupnih medparlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščin sodeloval tudi eden ali več poročevalcev ali predsednikov odborov, in sklene, da predsednik na skupno zahtevo predsednika zadevne delegacije in predsednika zadevnega odbora odobri tovrstne misije;

11. sklene, da bo ta sklep začel veljati na prvem delnem zasedanju devetega parlamentarnega obdobja;

12. naroči svojemu predsedniku, naj sklep Parlamenta predloži v vednost Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje.

Zadnja posodobitev: 15. april 2019Pravno obvestilo