<Date>{16/04/2019}16.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0262/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om stöd till den italienska och europeiska frukt- och grönsakssektorn</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0262/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till den italienska och europeiska frukt- och grönsakssektorn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Före 2014 importerade Ryssland frukt och grönsaker från Europeiska unionen till ett värde av omkring 2,3 miljarder euro.

B. Det embargo som Ryssland införde som svar på EU:s sanktioner har haft en negativ inverkan på priserna och därmed fått allvarliga spridningseffekter för de italienska och europeiska frukt- och grönsaksproducenterna.

C. Exporten av frukt och grönsaker från Italien minskade kraftigt under 2018, med en kvantitativ nedgång på omkring 450 000 ton och en minskning av omsättningen på mer än 300 miljoner euro. I synnerhet minskade exporten av färsk frukt med 16,2 % i mängd och 1 % i värde.

D. Många producenter oroar sig för svårigheterna med att exportera frukt och grönsaker till vissa tredjeländer på grund av fytosanitära hinder.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta stödåtgärder för den italienska och europeiska frukt- och grönsakssektorn.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att upphäva EU:s sanktioner mot Ryssland för att på nytt öppna kanalerna för export av frukt och grönsaker från Italien och Europa till denna viktiga marknad.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen underlätta förhandlingar med tredjeländer i syfte att öppna nya exportmarknader för den italienska och europeiska frukt- och grönsakssektorn.

Senaste uppdatering: 24 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy