<Date>{18/04/2019}18.4.2019 г.</Date>
<NoDocSe>B8‑0263/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно защитата на пазарите за антикварни стоки</Titre>


<Depute>Данило Оскар Ланчини, Марио Боргецио</Depute>


B8‑0263/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на пазарите за антикварни стоки

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че вековната традиция на пазарите за антикварни предмети и на продажбата на стоки втора употреба, която се корени в Средновековието и във важните традиции и свободата от времето на градовете държави, трябва да бъде ценена, насърчавана и защитавана в Италия и в Европа;

Б. като има предвид, че пазарът за антикварни стоки представлява значителен дял от БВП в отделните държави – членки на Европейския съюз, както и че нараства тенденцията за износ на такива стоки;

1. призовава Комисията да приеме европейски план за подкрепа и придаване на стойност на този сектор, включително чрез медиите и чрез мерки за данъчни облекчения; този план следва да запази жива важната традиция на пазарите за антикварни и колекционерски предмети, за да се укрепи историческата памет и да бъде съхранено огромното материално наследство в областта на историята, археологията, творчеството, музиката, военното дело, библиографията и архивните дейности.

Последно осъвременяване: 8 май 2019 г.Правна информация