<Date>{18/04/2019}18.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0263/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie ochrony targów antykami</Titre>


<Depute>Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio</Depute>


B8‑0263/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie ochrony targów antykami

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że odbywające się od wieków targi antykami oraz przedmiotami używanymi mają początki w średniowieczu, a ich znaczenie dla tradycji i wolności miast jest duże i w związku z tym potrzebują wsparcia, zachęt i ochrony zarówno we Włoszech, jak i w Europie;

B. mając na uwadze, że dochody z handlu antykami stanowią dużą część PKB w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a eksport antyków rośnie;

1. wzywa Komisję do przyjęcia europejskiego planu wsparcia i ochrony – także w mediach – który podtrzymywałby tradycję targów antykami oraz kolekcjonerstwa, tak aby zachować pamięć oraz olbrzymie dziedzictwo historyczne, archeologiczne, artystyczne, muzyczne, militarne, bibliograficzne i archiwalne, także poprzez uproszczenie przepisów podatkowych.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Informacja prawna