<Date>{07/05/2019}7.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0264/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreRecueil>imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar il-preservazzjoni tal-patrimonju reliġjuż Ewropew</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B8-0264/2019

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-preservazzjoni tal-patrimonju reliġjuż Ewropew

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Patrimonju Dinji Kulturali u Naturali tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) tas-16 ta' Novembru 1972,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni 2038 (2014) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi madwar nofs is-siti tal-lista tal-patrimonju dinji tal-UNESCO jinsabu fl-Ewropa[1], fosthom diversi katidrali; billi skont l-Ewrobarometru Speċjali 466 ta' Diċembru 2017, 84 % tal-persuni li wieġbu qiesu li l-patrimonju kulturali kien importanti għalihom personalment[2] u li, skont stħarriġ tal-2014 mill-assoċjazzjoni "Future for Religious Heritage", 4 minn kull 5 persuni li wieġbu qiesu li l-bini reliġjuż huwa essenzjali[3];

B. billi, skont l-Osservatorju tal-Patrimonju Reliġjuż fi Franza, hemm 500 bini reliġjużi Franċiżi li jinsabu fil-periklu u madwar 5 000 minnhom jinsabu fi stat gravi ta' deterjorament, u billi, skont Le Figaro, "il-patrimonju reliġjuż jikkostitwixxi aktar minn żewġ terzi tal-ħidma tal-Fondazzjoni tal-Patrimonju"[4];

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jappoġġjaw l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-preservazzjoni tal-patrimonju reliġjuż, speċjalment dak Kristjan, filwaqt li jiġu rispettati bis-sħiħ il-kompetenzi tal-Istati Membri.

 

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Ġunju 2019Avviż legali