<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 116kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>tammipelin sisällyttämisestä kouluopetukseen</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tammipelin sisällyttämisestä kouluopetukseen

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 165 artiklan,

 ottaa huomioon kysymyksen E-000860/2018,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A. ottaa huomioon, että tammipeli on kaikista yhteiskunnallisista ryhmistä tulevien lasten ulottuvilla ja voi edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä poliittisia tavoitteita, kuten sosiaalista osallistamista, syrjinnän torjumista, rikollisuuden vähentämistä ja erilaisten riippuvuuksien torjuntaa;

B. ottaa huomioon, että komissio on jo tunnustanut tammipelin opetuksen kannalta sisältämän potentiaalin varsinkin nuorten keskittymiskyvyn, kärsivällisyyden, sinnikkyyden, luovuuden, intuition ja muistin kehittymisen osalta, ja että tammipelin opetus- tai harrastuskäyttöön liittyvät kansainväliset hankkeet voivat saada rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta;

1. pyytää sisällyttämään jäsenvaltioiden opetusjärjestelmiin Tammipeli kouluihin ‑ohjelman;

2. kehottaa komissiota kiinnittämään tulevassa urheilua koskevassa tiedonannossaan asianmukaista huomiota Tammipeli kouluihin -ohjelmaan ja varmistamaan sille tarvittavan rahoituksen vuodesta 2020 lähtien;

3. kehottaa komissiota ottamaan huomioon kaikkien kyseisen ohjelman vaikutuksia lasten kehitykseen selvittäneiden tutkimusten tulokset.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus