<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>dėl mokymo žaisti šaškėmis mokykloje</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl mokymo žaisti šaškėmis mokykloje

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 165 straipsnius,

 atsižvelgdamas į klausimą E-000860/2018,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A. kadangi šaškės yra visų socialinių grupių vaikams prieinamas žaidimas, galintis paskatinti socialinę sanglaudą bei prisidėti prie tokių strateginių tikslų, kaip socialinė integracija, kova su diskriminacija, nusikalstamumo mažinimas ir kova su įvairiomis priklausomybėmis;

B. kadangi Europos Komisija jau pripažino šaškių žaidimo potencialą švietimo srityje, visų pirma atsižvelgiant į vaikų koncentracijos, kantrybės ir atkaklumo, kūrybiškumo, intuicijos ir atminties ugdymą, ir kadangi tarpvalstybiniai projektai, kuriuos įgyvendinant šaškių žaidimas pasitelkiamas švietimo ir sporto tikslais, yra tinkami gauti finansavimą pagal programą „Erasmus+“;

1. ragina įtraukti programą „Šaškės mokykloje“ į valstybių narių švietimo sistemas;

2. ragina Komisiją savo būsimame komunikate dėl sporto skirti reikiamą dėmesį programai „Šaškės mokykloje“ ir užtikrinti pakankamą finansavimą nuo 2020 m.;

3. ragina Komisiją atsižvelgti į visų tyrimų dėl tokios programos poveikio vaikų vystymuisi rezultatus.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 3 d.Teisinis pranešimas