<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0265/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par dambretes apmācības ieviešanu skolā</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8-0265/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dambretes apmācības ieviešanu skolā

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. un 165. pantu,

 ņemot vērā jautājumu E-000860/2018,

 ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā dambrete ir spēle, kas ir pieejama bērniem no visām sociālajām grupām un var veicināt sociālo kohēziju un tādu stratēģisku mērķu sasniegšanu kā sociālā integrācija, cīņa pret diskrimināciju, noziedzības samazināšana un cīņa pret dažādu veidu atkarībām;

B. tā kā Eiropas Komisija jau ir atzinusi dambretes potenciālu izglītībā, jo īpaši attiecībā uz bērnu koncentrēšanās spējas, pacietības un neatlaidības, radošuma, intuīcijas un atmiņas attīstību, un tā kā starptautiskie projekti, kas attiecas uz dambreti no izglītības vai sporta viedokļa, ir tiesīgi saņemt finansējumu no programmas “Erasmus+”,

1. aicina dalībvalstu izglītības sistēmās iekļaut programmu “Dambrete skolā”;

2. aicina Komisiju savā nākamajā paziņojumā par sportu pievērst nepieciešamo uzmanību programmai “Dambrete skolā” un no 2020. gada tai nodrošināt pienācīgu finansējumu;

3. aicina Komisiju ņemt vērā rezultātus, ko uzrādījuši pētījumi par šādu programmu ietekmi uz bērnu attīstību.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums