<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de invoering van het programma "Dammen op school"</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de invoering van het programma "Dammen op school"

Het Europees Parlement,

 gezien de artikelen 6 en 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien vraag E-000860/2018,

 gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het damspel door jongeren van alle sociale groepen kan worden gespeeld en kan bijdragen tot maatschappelijke samenhang en tot de verwezenlijking van strategische doelstellingen zoals sociale integratie, de bestrijding van discriminatie, daling van de misdaadcijfers en de bestrijding van verschillende vormen van verslaving;

B. overwegende dat de Europese Commissie het potentieel van het damspel in het onderwijs al heeft erkend, met name ter bevordering van de concentratie, geduld en doorzettingsvermogen, creativiteit, de intuïtie en het geheugen bij jongeren, en overwegende dat transnationale educatieve of sportieve projecten rond dammen subsidiabel zijn in het kader van het programma Erasmus+;

1. pleit voor de invoering van het programma "Dammen op school" (Dama a scuola) in de onderwijsstelsels van de lidstaten;

2. verzoekt de Commissie in haar volgende mededeling over sport de nodige aandacht te besteden aan het programma "Dammen op school" en te zorgen voor toereikende financiering vanaf 2020;

3. verzoekt de Commissie de resultaten van alle studies over de effecten van dit programma op de ontwikkeling van jongeren in aanmerking te nemen.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling