<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie wprowadzenia do szkół nauki gry w warcaby</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do szkół nauki gry w warcaby

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając pytanie E-000860/2018,

 uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że warcaby są grą przystępną dla dzieci z każdej grupy społecznej i mogą przyczyniać się do spójności społecznej oraz realizacji celów strategicznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy walka z różnymi rodzajami uzależnień;

B. mając na uwadze, że Komisja Europejska uznała już potencjał warcabów w nauczaniu, w szczególności jeśli chodzi o ćwiczenie u dzieci koncentracji, cierpliwości, wytrwałości, kreatywności, intuicji oraz pamięci; mając także na uwadze, że międzynarodowe projekty dotyczące pedagogicznych lub sportowych aspektów gry w warcaby kwalifikują się do finansowania w ramach programu Erasmus +;

1. apeluje o wprowadzenie do systemów kształcenia państw członkowskich programu „Warcaby w szkole”;

2. zwraca się do Komisji, by w następnym komunikacie dotyczącym sportu poświęciła programowi „Warcaby w szkole” należną uwagę i zapewniła mu odpowiednie finansowanie od 2020 r.;

3. wzywa Komisję, by wzięła pod uwagę wyniki wszelkich badań nad wpływem tego programu na rozwój dziecka.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2019Informacja prawna