<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 125kWORD 47k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la introducerea jocului de dame în programa școlară</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la introducerea jocului de dame în programa școlară

Parlamentul European,

 având în vedere articolele 6 și 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere întrebarea E-000860/2018,

 având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât jocul de dame este accesibil copiilor din toate grupurile sociale și poate contribui la coeziunea socială și la atingerea unor obiective strategice, precum integrarea socială, combaterea discriminării, reducerea ratei criminalității și combaterea diferitelor dependențe;

B. întrucât Comisia Europeană a recunoscut deja potențialul jocului de dame în educație, deoarece dezvoltă concentrarea, răbdarea și perseverența, creativitatea, intuiția și memoria copiilor și întrucât proiectele transnaționale care integrează jocul de dame din punct de vedere educațional sau sportiv sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului Erasmus+;

1. solicită introducerea programului „Jocul de dame în școală” în sistemele de învățământ ale statelor membre;

2. invită Comisia ca, în viitoarea sa comunicare privind sportul, să acorde atenția cuvenită programului „Jocul de dame în școală” și să asigure finanțarea corespunzătoare a acestuia începând din 2020;

3. invită Comisia să ia în considerare rezultatele studiilor disponibile, referitoare la efectele acestui program asupra dezvoltării copiilor.

Ultima actualizare: 3 iunie 2019Notă juridică