<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0265/2019</NoDocSe>
PDF 125kWORD 47k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 133 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o uvedbi učenja igranja dame v šolo</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8-0265/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uvedbi učenja igranja dame v šolo

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 6 in 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju vprašanja za pisni odgovor št. E-000860/2018,

 ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A. ker je dama igra, ki je dostopna otrokom iz vseh družbenih skupin, in lahko prispeva k socialni koheziji in k doseganju strateških ciljev, kot so socialna integracija, boj proti diskriminaciji, zmanjšanje stopnje kriminala in boj proti različnim oblikam zasvojenosti;

B. ker je Evropska komisija potencial te igre v izobraževanju že prepoznala, zlasti ko gre za razvijanje koncentracije, potrpežljivosti in vztrajnosti, ustvarjalnosti, intuicije in spomina pri otrocih, in ker so nadnacionalni projekti, povezani z igranjem dame za namen izobraževanja in športa, upravičeni do financiranja v okviru programa Erasmus +;

1. poziva k vključitvi programa „Igranje dame v šoli“ v šolske sisteme držav članic;

2. poziva Komisijo, naj v svojem naslednjem sporočilu o športu posveti potrebno pozornost programu „Igranje dame v šoli“ in od leta 2020 dalje zanj zagotovi dovolj finančnih sredstev;

3. poziva Komisijo, naj upošteva rezultate morebitnih študij o vplivu tovrstnega programa na otrokov razvoj.

 

Zadnja posodobitev: 3. junij 2019Pravno obvestilo