Процедура : 2019/2689(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0001/2019

Внесени текстове :

B9-0001/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Приети текстове :

P9_TA(2019)0001

<Date>{01/07/2019}1.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0001/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 206 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно числения състав на постоянните комисии</Titre>

<DocRef>(2019/2689(RSO))</DocRef>


<Commission>Председателски съвет</Commission>


B9‑0001/2019

Решение на Европейския парламент относно числения състав на постоянните комисии

(2019/2689(RSO))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Председателския съвет,

 като взе предвид своето решение от 15 януари 2014 г. относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии[1],

 като взе предвид член 206 от своя правилник,

1. решава да определи, както следва, числения състав на постоянните комисии и на подкомисиите:

 I. комисия по външни работи: 71 членове,

 II. комисия по развитие: 26 членове,

 III. комисия по международна търговия: 41 членове,

 IV. комисия по бюджети: 41 членове,

 V. комисия по бюджетен контрол: 30 членове,

 VI. комисия по икономически и парични въпроси: 60 членове,

 VII. комисия по заетост и социални въпроси: 55 членове,

VIII. комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: 76 членове,

 IX. комисия по промишленост, изследвания и енергетика: 72 членове,

 X. комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: 45 членове,

 XI. комисия по транспорт и туризъм: 49 членове,

 XII. комисия по регионално развитие: 43 членове,

 XIII. комисия по земеделие и развитие на селските райони: 48 членове,

 XIV. комисия по рибно стопанство: 28 членове,

 XV. комисия по култура и образование: 31 членове,

XVI.  комисия по правни въпроси: 25 членове,

XVII.  комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: 68 членове,

 XVIII. комисия по конституционни въпроси: 28 членове,

 XIX.  комисия по правата на жените и равенството между половете: 35 членове,

 XX.  комисия по петиции: 35 членове,

 подкомисия по правата на човека: 30 членове,

 подкомисия по сигурност и отбрана: 30 членове.

2. решава, във връзка с решението на Председателския съвет от 30 юни 2019 г. относно състава на бюрата на комисиите, че бюрата на комисиите могат да се състоят от не повече от четирима заместник-председатели;

3. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

[1]  OL C 482, 23.12.2016 г., стр. 160.

Последно осъвременяване: 2 юли 2019 г.Правна информация