Procedure : 2019/2689(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0001/2019

Indgivne tekster :

B9-0001/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0001

<Date>{01/07/2019}1.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0001/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL AFGØRELSE</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 206</TitreRecueil>


<Titre>om de stående udvalgs medlemstal</Titre>

<DocRef>(2019/2689(RSO))</DocRef>


<Commission>Formandskonferencen</Commission>


B9‑0001/2019

Europa-Parlamentets afgørelse om de stående udvalgs medlemstal

(2019/2689(RSO))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Formandskonferencens forslag til afgørelse,

 der henviser til sin afgørelse af 15. januar 2014 om de stående udvalgs sagsområder[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 206,

1. vedtager, at de stående udvalg og underudvalgene skal have medlemstal som følger:

 I. Udenrigsudvalget: 71 medlemmer

 II. Udviklingsudvalget: 26 medlemmer

 III. Udvalget om International Handel: 41 medlemmer

 IV. Budgetudvalget: 41 medlemmer

 V. Budgetkontroludvalget: 30 medlemmer

 VI. Økonomi- og Valutaudvalget: 60 medlemmer

 VII. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender: 55 medlemmer

 VIII. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed: 76 medlemmer

 IX. Udvalget om Industri, Forskning og Energi: 72 medlemmer

 X. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse: 45 medlemmer

 XI. Transport- og Turismeudvalget: 49 medlemmer

 XII. Regionaludviklingsudvalget: 43 medlemmer

 XIII. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: 48 medlemmer

 XIV. Fiskeriudvalget: 28 medlemmer

 XV. Kultur- og Uddannelsesudvalget: 31 medlemmer

 XVI. Retsudvalget: 25 medlemmer

 XVII.  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: 68 medlemmer

 XVIII. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender: 28 medlemmer

 XIX.  Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: 35 medlemmer

 XX.  Udvalget for Andragender: 35 medlemmer

 Underudvalget om Menneskerettigheder: 30 medlemmer

 Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: 30 medlemmer

2. vedtager under henvisning til Formandskonferencens afgørelse af 30. juni 2019 om udvalgsformandskabernes sammensætning, at disse kan udgøres af op til fire næstformænd;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

[1]  EUT C 482 af 23.12.2016, s. 160.

Seneste opdatering: 2. juli 2019Juridisk meddelelse