Menetlus : 2019/2689(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0001/2019

Esitatud tekstid :

B9-0001/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0001

<Date>{01/07/2019}1.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0001/2019</NoDocSe>
PDF 119kWORD 48k

<TitreType>ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 206</TitreRecueil>


<Titre>alaliste komisjonide liikmete arvu kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2689(RSO))</DocRef>


<Commission>Esimeeste konverents</Commission>


B9‑0001/2019

Euroopa Parlamendi otsus alaliste komisjonide liikmete arvu kohta

(2019/2689(RSO))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

 võttes arvesse oma 15. jaanuari 2014. aasta otsust alaliste komisjonide volituste ja vastutusalade kohta[1],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 206,

1. otsustab määrata alaliste komisjonide ja allkomisjonide liikmete arvu kindlaks järgmiselt:

 I. väliskomisjon: 71 liiget;

 II. arengukomisjon: 26 liiget;

 III. rahvusvahelise kaubanduse komisjon: 41 liiget;

 IV. eelarvekomisjon: 41 liiget;

 V. eelarvekontrollikomisjon: 30 liiget;

 VI. majandus- ja rahanduskomisjon: 60 liiget;

 VII. tööhõive- ja sotsiaalkomisjon: 55 liiget;

 VIII. keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon: 76 liiget;

 IX. tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon: 72 liiget;

 X. siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon: 45 liiget;

 XI. transpordi- ja turismikomisjon: 49 liiget;

 XII. regionaalarengukomisjon: 43 liiget;

 XIII. põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon: 48 liiget;

 XIV. kalanduskomisjon: 28 liiget;

 XV. kultuuri- ja hariduskomisjon: 31 liiget;

 XVI. õiguskomisjon: 25 liiget;

 XVII.  kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon: 68 liiget;

 XVIII. põhiseaduskomisjon: 28 liiget;

 XIX.  naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon: 35 liiget;

 XX.  petitsioonikomisjon: 35 liiget;

 inimõiguste allkomisjon: 30 liiget;

 julgeoleku ja kaitse allkomisjon: 30 liiget;

2. otsustab, viidates esimeeste konverentsi 30. juuni 2019. aasta otsusele komisjonide juhatuste koosseisu kohta, et komisjoni juhatusse võib kuuluda kuni neli aseesimeest;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

[1]  ELT C 482, 23.12.2016, lk 160.

Viimane päevakajastamine: 2. juuli 2019Õigusalane teave