Procedūra : 2019/2689(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0001/2019

Pateikti tekstai :

B9-0001/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0001

<Date>{01/07/2019}1.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 48k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 206 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus</Titre>

<DocRef>(2019/2689(RSO))</DocRef>


<Commission>Pirmininkų sueiga</Commission>


B9-0001/2019

Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus

(2019/2689(RSO))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl sprendimo,

 atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 15 d. sprendimą dėl nuolatinių komitetų skaičiaus ir įgaliojimų[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 206 straipsnį,

1. nusprendžia nustatyti tokį nuolatinių komitetų ir pakomitečių narių skaičių:

 I. Užsienio reikalų komitetas: 71 narys,

 II. Vystymosi komitetas: 26 nariai,

 III. Tarptautinės prekybos komitetas: 41 narys,

 IV. Biudžeto komitetas: 41 narys,

 V. Biudžeto kontrolės komitetas: 30 narių,

 VI. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas: 60 narių,

 VII. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas: 55 nariai,

 VIII. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas: 76 nariai,

 IX. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas: 72 nariai,

 X. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas: 45 nariai,

 XI. Transporto ir turizmo komitetas: 49 nariai,

 XII. Regioninės plėtros komitetas: 43 nariai,

 XIII. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas: 48 nariai,

 XIV. Žuvininkystės komitetas: 28 nariai,

 XV. Kultūros ir švietimo komitetas: 31 narys,

 XVI. Teisės reikalų komitetas: 25 nariai,

 XVII.  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas: 68 nariai,

 XVIII. Konstitucinių reikalų komitetas: 28 nariai,

 XIX.  Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas: 35 nariai,

 XX.  Peticijų komitetas: 35 nariai,

 Žmogaus teisių pakomitetis: 30 narių,

 Saugumo ir gynybos pakomitetis: 30 narių,

2. atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 30 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl komitetų biurų sudėties, nusprendžia, kad komiteto biurą gali sudaryti ne daugiau kaip keturi pirmininko pavaduotojai;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

 

[1] OL C 482, 2016.12.23., p. 160.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 2 d.Teisinis pranešimas