Postup : 2019/2689(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0001/2019

Predkladané texty :

B9-0001/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0001

<Date>{01/07/2019}1.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0001/2019</NoDocSe>
PDF 119kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH ROZHODNUTIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 206 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o počte členov stálych výborov</Titre>

<DocRef>(2019/2689(RSO))</DocRef>


<Commission>Konferencia predsedov</Commission>


B9‑0001/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o počte členov stálych výborov

(2019/2689(RSO))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 15. januára 2014 o pôsobnosti stálych výborov[1],

 so zreteľom na článok 206 rokovacieho poriadku,

1. rozhodol stanoviť počet členov stálych výborov a podvýborov takto:

 I. Výbor pre zahraničné veci: 71 členov,

 II. Výbor pre rozvoj: 26 členov,

 III. Výbor pre medzinárodný obchod: 41 členov,

 IV. Výbor pre rozpočet: 41 členov,

 V. Výbor pre kontrolu rozpočtu: 30 členov,

 VI. Výbor pre hospodárske a menové veci: 60 členov,

 VII. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci: 55 členov,

 VIII. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: 76 členov,

 IX. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku: 72 členov,

 X. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa: 45 členov,

 XI. Výbor pre dopravu a cestovný ruch: 49 členov,

 XII. Výbor pre regionálny rozvoj: 43 členov,

 XIII. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: 48 členov,

 XIV. Výbor pre rybárstvo: 28 členov,

 XV. Výbor pre kultúru a vzdelávanie: 31 členov,

 XVI. Výbor pre právne veci: 25 členov,

 XVII.  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: 68 členov,

 XVIII. Výbor pre ústavné veci: 28 členov,

 XIX.  Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: 35 členov,

 XX.  Výbor pre petície: 35 členov,

 Podvýbor pre ľudské práva: 30 členov,

 Podvýbor pre bezpečnosť a obranu: 30 členov.

2. so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 30. júna 2019 o zložení predsedníctiev výborov rozhodol, že predsedníctva výborov môžu mať až štyroch podpredsedov;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

[1]  Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 160.

Posledná úprava: 2. júla 2019Právne oznámenie