<Date>{15/02/2019}15.2.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0002/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>dėl Europos gydymo režimo laikymosi dienos paskelbimo</Titre>


<Depute>Aldo Patriciello, Salvatore Cicu, Raffaele Fitto, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Giovanni La Via, Francis Zammit Dimech, Lorenzo Cesa, Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Mercedes Bresso, Luigi Morgano, Theresa Griffin, Alessandra Mussolini, José Inácio Faria, Elena Gentile, Patrizia Toia, Pina Picierno, Remo Sernagiotto, Georgios Epitideios, Lara Comi, Pavel Svoboda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alberto Cirio, Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini, Oscar Lancini, Romana Tomc, Rolandas Paksas, Adina-Ioana Vălean, Brando Benifei, Daniele Viotti, Anna Záborská</Depute>


B9-0002/2019

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos gydymo režimo laikymosi dienos paskelbimo

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8, 9 ir 168 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaitą „Ilgalaikio gydymo režimo laikymasis: kodėl reikia imtis veiksmų“[1],

 atsižvelgdamas į Europos gydymo režimo laikymosi chartiją[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi naujausios demografinės tendencijos kelia problemų sveikatos priežiūros sistemoms, nes auga vyresnio amžiaus piliečių – taigi, gretutinių ir lėtinių ligų – skaičius[3];

B. kadangi, gydymo režimo nesilaikymas ne tik daro neigiamą poveikį pacientų gyvenimo kokybei, nes išauga sveikatos būklės pablogėjimo ir hospitalizavimo rizika, bet ir turi didelių ekonominių pasekmių ir, iš tiesų, šiomis dienomis yra viena iš pagrindinių netinkamų sveikatos srities išlaidų priežasčių[4];

1. ragina paskelbti Europos gydymo režimo laikymosi dieną, siekiant didinti informuotumą apie neigiamą gydymo režimo nesilaikymo poveikį ir apie griežto gydymo režimo laikymosi – pagrindinio kokybiškos ir individualioms reikmėms pritaikytos sveikatos priežiūros sistemos elemento – naudą.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 30 d.Teisinis pranešimas