Förfarande : 2019/2719(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0005/2019

Ingivna texter :

B9-0005/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2019 - 9.1
CRE 17/07/2019 - 9.1

Antagna texter :

P9_TA(2019)0003

<Date>{11/07/2019}11.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0005/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL BESLUT</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 223 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna</Titre>

<DocRef>(2019/2719(RSO))</DocRef>


<Commission>Talmanskonferensen</Commission>


B9‑0005/2019

Europaparlamentets beslut om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna

(2019/2719(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av talmanskonferensens förslag,

 med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2019 om antalet interparlamentariska delegationer, antalet delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna och antalet delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och till de multilaterala parlamentariska församlingarna[1],

 med beaktande av artiklarna 223 och 224 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet beslutar att fastställa antalet ledamöter i nedanstående interparlamentariska delegationer enligt följande:

a) Europa, Västra Balkan och Turkiet

 Delegationerna till

 den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Nordmakedonien: 13 ledamöter

 den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet: 25 ledamöter

 Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: 17 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien: 15 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: 14 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: 14 ledamöter

 Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina, och Kosovo: 13 ledamöter

b) Ryssland och stater i det östliga partnerskapet

 Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland:31 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina: 16 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien: 14 ledamöter

 Delegationen för förbindelserna med Vitryssland: 12 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien: 18 ledamöter

c) Maghrebländerna, Mashriqländerna, Israel och Palestina

 Delegationerna för förbindelserna med:

 Israel: 18 ledamöter

 Palestina: 18 ledamöter

 Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet: 18 ledamöter

 Mashriqländerna: 18 ledamöter

d) Arabiska halvön, Irak och Iran

 Delegationerna för förbindelserna med:

 Arabiska halvön: 15 ledamöter

 Irak: 7 ledamöter

 Iran: 11 ledamöter

e) Nord- och Sydamerika

 Delegationerna för förbindelserna med:

 Förenta staterna: 63 ledamöter

 Kanada: 16 ledamöter

 Förbundsrepubliken Brasilien: 14 ledamöter

 Länderna i Centralamerika: 15 ledamöter

 Länderna i Andinska gemenskapen: 12 ledamöter

 Mercosurländerna: 19 ledamöter

 Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Mexiko: 14 ledamöter

 Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: 15 ledamöter

 Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU: 15 ledamöter

f) Asien, Stillahavsområdet

 Delegationerna för förbindelserna med:

 Japan: 24 ledamöter

 Folkrepubliken Kina: 37 ledamöter

 Indien: 23 ledamöter

 Afghanistan: 7 ledamöter

 Länderna i Sydasien: 15 ledamöter

 Länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): 26 ledamöter

 Koreahalvön: 12 ledamöter

 Australien och Nya Zeeland: 12 ledamöter

 Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet: 19 ledamöter

g) Afrika

 Delegationerna för förbindelserna med:

 Sydafrika: 15 ledamöter

 Panafrikanska parlamentet: 12 ledamöter

h) Multilaterala församlingar

 Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: 78 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: 49 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika: 75 ledamöter

 Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: 60 ledamöter

 Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling: 10 ledamöter.

2. Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 11 juli 2019 om delegationernas presidiers sammansättning, att en delegations presidium får omfatta upp till två vice ordförande.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

[1] Antagna texter, P8_TA(2019)0408.

Senaste uppdatering: 13 juli 2019Rättsligt meddelande